AY İŞLEM TANIMI SON İŞLEM TARİHİ İŞLEM KONUSU İLGİLİ MEVZUAT BİRİM
OCAK Su Sayaçlarının Okunması 2 Ocak Kiraya verilen taşınmazların su sayaçlarının üçer aylık dönemler halinde okunarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bildirimi YİTDB
Taşınmaz Kantin Denetim İşlemleri 2 - 10 Ocak Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Müdürlüklerden 3 Aylık Dönemler Halinde Kantin Denetimlerinin Yapılarak İMİD bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik İMİDB
Öğrenci Alım Teklifi 2 - 31 Ocak Lisans ve Önlisans Düzeyinde Yeni Açılan Programlara Öğrenci Alımı Tekliflerinin Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekalıklar / Müdürlükler
Akademik Teşvik işlemleri 2 - 14 Ocak Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına Akademik Teşvik Başvurularının Yapılması.
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği REKTÖRLÜK ATDDİK
Bahar Yarıyılı Ders Programları MEK-SİS 4 Ocak Bahar YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının Fakülte/ Yüksekokul Tarafından Mek-Sis Veri Tabanına İşlenmesi Https://Meksis.Gov.Tr/ Dekanlıklar / Müdürlükler
Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirme 4 Ocak Bahar YY Açılacak Olan Dersler İle Bu Dersleri Verecek Olan Öğr. Elemanlarının ÖİDB Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Dekanlıklar / Müdürlükler
Bahar Yarıyılı Ders Programları 4 Ocak Bahar YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının ÖİDB Bildirilmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Dekanlıklar / Müdürlükler
Engelli öğrencilerin engel durumlarından kaynaklanan gereksinimlerinin bildirimi 7 Ocak Ortak Dersler Yarıyıl Sonu Bütünleme Sınavlarına Girecek Engelli Öğrencilerin UZEM'e Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim - Öğretim Uygulamaları Usul ve Esasları SKSDB
Valilik Brifing 10 Ocak
 1. Kadro ve Personel Durumuna (Personel Daire Başkanlığı)
 2. Bina Lojman Tesis, Araç-Makina Parkına (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
 3. Eğitim - Öğretim Hizmetlerine (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
 4. Sağlık Hizmetlerine (SUVAM - Diş Hekimliği - Veteriner Fakültesi)
 5. Bilimsel Araştırma Projelerine (Proje Yönetim Ofisi)
İlişkin Sayısal Verilerin Her Üç Ayda Bir SGDB'ye Raporlanması
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi SGDB
11 Ocak Bir Soraki Mali Yılın Alım İşlemleri İçin Dekanlık / Müdürlükler Bünyelerinde Kurulan Komisyonların Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne Bildirilmesi DÖN.SER.İŞL.
Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Ocak Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
Akademik Teşvik işlemleri 15 - 18 Ocak Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunca Başvuru Sahibinin Faaliyetlerinin Kendilerince İncelenmeye Uygun Olup Olmadığına Karar Verilmesi. Uygun Görülmeyen Başvuruların Gerekçeli Olarak Değerlendirilmek Üzere Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna İletilmesi Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği REKTÖRLÜK ATDDİK
Kısmi Zamanlı Öğrenci 16 Ocak Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi SKSDB
Akademik Teşvik işlemleri 18 - 22 Ocak Başvuru Değerlendirme Raporlarının Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Dekanlıklar veya Müdürlükler Tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna Gönderilmesi. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği REKTÖRLÜK ATDDİK
Engelli öğrencilerin engel durumlarından kaynaklanan gereksinimlerinin bildirimi 21 Ocak Ortak Dersler Yarıyıl Sonu Tek Ders Sınavlarına Girecek Engelli Öğrencilerin UZEM'e Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim - Öğretim Uygulamaları Usul ve Esasları SKSDB
Özel Öğrenci 25 Ocak Özel Öğrenci Müracaatlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Sarf Malzeme Listeleri 25 Ocak Bir Sonraki Mali Yıl İçerisinde Dekanlık / Müdürlükler Bünyesinde Kullanılması Düşünülen Kırtasiye Malzemeleri Listelerinin İmidb Gönderilmesi İMİDB
Demirbaş Malzeme Listeleri 25 Ocak Bir Sonraki Mali Yıl İçerisinde Dekanlık / Müdürlükler Bünyesinde İhtiyaç Duyulan Demirbaş Malzemeleri Listelerinin İmidb Gönderilmesi İMİDB
Bahar Yarıyılı Ders Bilgi Paketi 28 Ocak Bahar YY Ders Bilgi Paketi - Ders Katoloğunun Güncellenmesi (EBS) https://ebs.omu.edu.tr ÖİDB
Birim Faaliyet Raporu 31 Ocak Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının Üst Yöneticiye Sunulması ve SGDB'ye Gönderilmesi Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik SGDB
Eğitim Alan Personel İsimlerinin Bildirilmesi 31 Ocak 2019 Yılında PDB Haricinde Yapılan Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Alan Personel Bilgilerinin Her Ay Sonunda Düzenli Olarak PDB’ye Bildirilmesi PDB
ŞUBAT SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Şubat Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
Bahar Yarıyılı Ders Programları MEK-SİS 1 Şubat Bahar YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının Fakülte/ Yüksekokul Tarafından Mek-Sis Veri Tabanına İşlendikten Sonra ÖİDB Bildirilmesi Dekanlık / Müdürlükler
OMÜ Vakıf Bursu 7 Şubat Birinci Sınıf Öğrencilerinin OMÜ Vakıf Burs Başvurularının Dekanlık / Müdürlük Tarafından Değerlendirilerek ÖİDB Gönderilmesi OMÜ Vakfı Burs Yönetmeliği ÖİDB
Tek Ders Sınav Sonuçları 8 Şubat Tek Ders Sınav Sonuçlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Spor Şenlikler 8 Şubat Geleneksel Üniversite İçi Spor Şenliğine Katılacak Branşların Dekanlık / Müdürlükler Tarafından Belirlenerek SKSDB Bildiirimi SKSDB
Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Şubat Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
Kısmi Zamanlı Öğrenci 16 Şubat Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi SKSDB
Proje Başvuruları 18 Şubat - 18 Mart I. Dönem Proje Başvuru Tarihleri PYO
Bahar Y.Y. Lisansüstü Program Açma Teklifleri 28 Şubat Lisansüstü Düzeyde Program Açma Tekliflerinin ABD Başkanlıkları Tarafından Enstitü Müdürlüklerine Bildirilmesi ABD Başkanlıkları
MART Bahar Y.Y. Lisansüstü Program Açma Teklifleri 1 - 31 Mart Lisansüstü Düzeyde Program Açma Tekliflerinin Enstitü Müdürlükleri Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Enstitü Müdürlükleri
Yatırım Programı Uygulama Raporu 1 - 31 Mart Yılı Bütçesinde Sermaye (06 Ekonomik Kod) Ödeneği Bulunan Harcama Birimleri Tarafından Her Üç Ayın Son Haftası Dönem Sonu Yatırım Uygulama Raporunun Hazırlanarak SGDB'ye Gönderilmesi Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SGDB
SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Mart Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Mart Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
Kısmi Zamanlı Öğrenci 16 Mart Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi SKSDB
Üniversite içi spor şenlikleri 15 Mart Üniversite İçi Spor Şenliklerine Katılınacak Fakülte / Y.Okul / MYO Spor Branşlarının SKSDB'ye Bildirilmesi SKSDB
Engelli öğrencilerin engel durumlarından kaynaklanan gereksinimlerinin bildirimi 22 Mart Ortak Dersler Arasınavlarına Girecek Engelli Öğrencilerin UZEM Birimine Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim - Öğretim Uygulamaları Usul ve Esasları SKSDB
NİSAN Taşınmaz Kantin Denetim İşlemleri 1 - 10 Nisan Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Müdürlüklerden 3 Aylık Dönemler Halinde Kantin Denetimlerinin Yapılarak İMİD bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik İMİDB
Yaz Okulu Ders Açma İşlemleri 1 Nisan Yaz Okulunda Açılacak Derslerin OİDB Bildirimi OMÜ Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönergesi Dekanlıklar
Su Sayaçlarının Okunması 1 Nisan Kiraya verilen taşınmazların su sayaçlarının üçer aylık dönemler halinde okunarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bildirimi YİTDB
SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Nisan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
Müfredat Değişiklik Önerileri 1 - 30 Nisan Ders ve Müfredat Değişikliklerine İlişkin Önerilerin (Yeni Ders Ekleme, Ders Kaldırma, Dersin Adı, Kodu, Ulusal Kredisi/Akts Değişikliği Vb.) Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirimi Eğitim Komisyonu Yönergesi Dekanlıklar / Müdürlükler
5 Nisan Ders ve Müfredat Değişikliklerine İlişkin Önerilerin (Yeni Ders Ekleme, Ders Kaldırma, Dersin Adı, Kodu, Ulusal Kredisi/Akts Değişikliği Vb.) Bölüm Başkanlıkları Tarafından Dekanlık / Müdürlüğe Bildirimi Eğitim Komisyonu Yönergesi Bölüm Başkanlıkları
Valilik Brifingi 10 Nisan
 1. Kadro ve Personel Durumuna (Personel Daire Başkanlığı)
 2. Bina Lojman Tesis, Araç-Makina Parkına (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
 3. Eğitim - Öğretim Hizmetlerine (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
 4. Sağlık Hizmetlerine (SUVAM - Diş Hekimliği - Veteriner Fakültesi)
 5. Bilimsel Araştırma Projelerine (Proje Yönetim Ofisi)
İlişkin Sayısal Verilerin Her Üç Ayda Bir SGDB'ye Raporlanması
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi SGDB
Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Nisan Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
Kısmi Zamanlı Öğrenci 16 Nisan Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi SKSDB
Lisansüstü Kontenjanlar 17 Nisan Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılında Enstitülere Alınacak Öğrenci Kontenjan Önerilerinin Abd Başkanlıkları Tarafından Müdürlüğe Bildirimi ABD Başkanlıkları
Lisansüstü Uzaktan Eğitim Prog. Kontenjan YÖK İzinleri 20 Nisan Daha Önce İzin Verilen Uzaktan Eğitim Lisansüstü Programlarına Bir Yılda İki Defa Öğrenci Kabul Edilebilmesi İçin Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirimi YÖK Kararı Enstitü Müdürlükleri
Lisansüstü Kontenjanlar 25 Nisan Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılında Enstitülere Alınacak Öğrenci Kontenjan Önerilerinin ÖİDB Bildirimi Enstitü Müdürlükleri
Güz YY. Yatay Geçiş İşlemleri 26 Nisan Güz Yarıyılında Lisansüstü /Lisans Ve Önlisans İlave Yatay Geçiş Kontenjanlarının Bölüm Başkanlıklarınca Belirlenerek Dekanlık ve Müdürlüklere Bildirimi ABD Başkanlıkları
Yaz Okulu Ders Denkliği İşlemleri 27 Nisan Yaz Okulunda Açılacak Olan Biriminize Ait Denk Derslerin OİDB Bildirimi OMÜ Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönergesi Dekanlıklar
MAYIS SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Mayıs Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
Akademik Takvim Önerileri 11 Mayıs Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Akademik Takvim Önerilerinin Dekanlık / Müdürlükler Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Mayıs Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
Kısmi Zamanlı Öğrenci 16 Mayıs Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi SKSDB
Güz YY. Yatay Geçiş İşlemleri 17 Mayıs Lisansüstü / Lisans ve Önlisans İlave Yatay Geçiş Kontenjanlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından Belirlenerek ÖİDB Bildirimi Dekanlıklar / Müdürlükler
HAZİRAN SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Haziran Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
Yatırım Programı Uygulama Raporu 1 - 30 Haziran Yılı Bütçesinde Sermaye (06 Ekonomik Kod) Ödeneği Bulunan Harcama Birimleri Tarafından Her Üç Ayın Son Haftası Dönem Sonu Yatırım Uygulama Raporunun Hazırlanarak SGDB'ye Gönderilmesi Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SGDB
Kısmi Zamanlı Öğrenci 1 - 30 Haziran Birimlerin Kısmi Zamanlı Öğrenci İhtiyaçlarını ve Çalıştırma Gerekçelerini SKSDB Bildirilmesi Kısmi zamanlı Öğrenci Çalıştırma yönergesi SKSDB
Engelli Öğrenci Birimi 3 Haziran Yarıyıl Sonu Bütünleme Ortak Dersler Sınavlarına Girecek Engelli Öğrencilerin UZEM Birimine Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim - Öğretim Uygulamaları Usul ve Esasları SKSDB
Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Haziran Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
Kısmi Zamanlı Öğrenci 15 - 17 Haziran Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi SKSDB
Engelli öğrencilerin engel durumlarından kaynaklanan gereksinimlerinin bildirimi 17 Haziran Ortak Dersler Yarıyıl Sonu Tek Ders Sınavlarına Girecek Engelli Öğrencilerin UZEM Birimine Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim - Öğretim Uygulamaları Usul ve Esasları SKSDB
Özel Bütçe Teklifleri Haziran Sonraki 3 Yılın Bütçe Tekliflerinin Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanarak SGDB'ye Bildirilmesi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi SGDB
TEMMUZ Taşınmaz Kantin Denetim İşlemleri 1 - 10 Temmuz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Müdürlüklerden 3 Aylık Dönemler Halinde Kantin Denetimlerinin Yapılarak İMİD bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik İMİDB
SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Temmuz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
Su Sayaçlarının Okunması 1 Temmuz Kiraya verilen taşınmazların su sayaçlarının üçer aylık dönemler halinde okunarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bildirimi YİTDB
Tek Ders Sınav Sonuçları 2 Temmuz Tek Ders Sınav Sonuçlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Hizmet İçi Eğitim Talepleri 10 Temmuz Önümüzdeki Yılın Eğitim Taleplerinin Nedenleri ve Katılacak Kişi Sayısının Belirlenerek PDB'ye Bildirilmesi PDB
Valilik Brifingi 10 Temmuz
 1. Kadro ve Personel Durumuna (Personel Daire Başkanlığı)
 2. Bina Lojman Tesis, Araç-Makina Parkına (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
 3. Eğitim - Öğretim Hizmetlerine (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
 4. Sağlık Hizmetlerine (SUVAM - Diş Hekimliği - Veteriner Fakültesi)
 5. Bilimsel Araştırma Projelerine (Proje Yönetim Ofisi)
İlişkin Sayısal Verilerin Her Üç Ayda Bir SGDB'ye Raporlanması
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi SGDB
Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Temmuz Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
Kısmi Zamanlı Öğrenci 15 - 17 Temmuz Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi SKSDB
Özel Yetenek Sınavı Takvimi 19 Temmuz Bir sonraki Eğitim - Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavı İle Alınacak Öğrencilere Ait Sınav Takviminin Belirlenerek Dekanlıklar Tarafından ÖİDB Gönderilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Doğalgaz İhtiyacı 26 Temmuz Önümüzdeki Yıl, Dekanlık / Müdürlük Bünyesinde Kullanılacak Olan Doğalgaz İhtiyaç Raporunun İmidb Bildirilmesi İMİDB
Akaryakıt ve
Kalorifer Yakıtı İhtiyacı
26 Temmuz Önümüzdeki Yıl, Dekanlık / Müdürlük Bünyesinde Kullanılacak Olan Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı İhtiyaç Raporunun İmidb Bildirilmesi İMİDB
Çift/Yan Dal Kontenjanları 26 Temmuz Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Çift Anadal/Yandal Kontenjanlarının Bölüm Başkanlıklarınca Belirlenerek Dekanlık / Müdürlüğe Bildirimi Bölüm Başkanlıkları
Elektrik Enerjisi İhtiyacı 26 Temmuz Önümüzdeki Yıl, Dekanlık / Müdürlük Bünyesinde Kullanılacak Olan Elektrik Enerjisi İhtiyaç Raporunun İmidb Bildirilmesi İMİDB
AĞUSTOS SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Ağustos Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
Çift/Yan Dal Kontenjanları 9 Ağustos Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Çift Anadal/Yandal Kontenjanlarının Belirlenerek Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Güz Yarıyılı Ders Görevlendirme 9 Ağustos Bir Sonraki Eğitim – Öğretim Güz YY. Açılacak Olan Dersler İle Bu Dersleri Verecek Öğretim Elemanlarının Belirlenerek Bölüm Başkanlıklarınca Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
Güz Yarıyılı Ders Programları 9 Ağustos Bir Sonraki Eğitim – Öğretim Güz YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının Bölüm Başkanlıklarınca Yapılarak Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Ağustos Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
Kısmi Zamanlı Öğrenci 15 - 17 Ağustos Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi SKSDB
Program Açma 23 Ağustos Lisans ve Önlisans Düzeyinde Bölüm / Program Açma Tekliflerinin Bölüm Başkanlıkları Tarafından Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
Güz Yarıyılı Ders Programları 29 Ağustos Bir Sonraki Eğitim – Öğretim Güz YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Progrmalarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Güz Yarıyılı Ders Görevlendirme 29 Ağustos Bir Sonraki Eğitim – Öğretim Güz YY. Açılacak Olan Dersler İle Bu Dersleri Verecek Öğretim Elemanlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Bahar Yarıyılı Ders Programları MEK-SİS 29 Ağustos Bir Sonraki Güz YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının Fakülte / Yüksekokul Tarafından Mek-Sis Veri Tabanına İşlenmesi Https://Meksis.Gov.Tr/ Dekanlıklar / Müdürlükler
Danışman Atanması 29 Ağustos Yeni Kayıtlanan Öğrencilere Atanacak Danışmanların Bölüm Başkanlıklarınca Yapılarak Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanöıkları
Güz Y.Y. Lisansüstü Program Açma ve Öğrenci Alımı 31 Ağustos Lisansüstü Düzeyde Program Açma ve Öğrenci Alım Tekliflerinin Bölüm Başkanlıkları Tarafından Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
EYLÜL SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Eylül Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
Program Açma 1 - 30 Eylül Lisans ve Önlisans Düzeyinde Bölüm/Program Açma Tekliflerinin Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Güz Y.Y. Lisansüstü Program Açma ve Öğrenci Alımı 1 - 30 Eylül Lisansüstü Düzeyde Program Açma ve Öğrenci Alım Tekliflerinin Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Yatırım Programı Uygulama Raporu 1 - 30 Eylül Yılı Bütçesinde Sermaye (06 Ekonomik Kod) Ödeneği Bulunan Harcama Birimleri Tarafından Her Üç Ayın Son Haftası Dönem Sonu Yatırım Uygulama Raporunun Hazırlanarak SGDB'ye Gönderilmesi Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SGDB
Öğrenim Yardımı Ödemesi 1 Eylül İşveren, İşçinin Öğrenimdeki Her Çocuğu İçin, Öğrenim Yardımının Ödenebilmesi İçin Öğrenci Belgesinin Her Yıl Eylül Ayının Birine Belge İbraz Etmek Zorundadır. Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri İMİDB
Danışman Atanması 2 Eylül Yeni Kayıtlanan Öğrencilere Atanacak Danışmanların Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Proje Başvuruları 09 Eylül-14 Ekim II. Dönem Proje Başvuru Tarihleri PYO
Özel Öğrenci 6 Eylül Özel Öğrenci Müracaatlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Güz Yarıyılı Ders Bilgi Paketi 13 Eylül Güz YY Ders Bilgi Paketi- Ders Katoloğunun Güncellenmesi (EBS) https://ebs.omu.edu.tr ÖİDB
Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Eylül Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
Kısmi Zamanlı Öğrenci 15 - 17 Eylül Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi SKSDB
Bahar Yarıyılı Ders Programları MEK-SİS 16 Eylül Bir Sonraki Güz YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının Fakülte/ Yüksekokul Tarafından Mek-Sis Veri Tabanına İşlendikten Sonra ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
Ek Ders Sınav Sonuçları 20 Eylül Ek Ders Sınav Sonuçlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
EKİM Taşınmaz Kantin Denetim İşlemleri 1 - 10 Ekim Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Müdürlüklerden 3 Aylık Dönemler Halinde Kantin Denetimlerinin Yapılarak İMİD bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik İMİDB
SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Ekim Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
Su Sayaçlarının Okunması 1 Ekim Kiraya verilen taşınmazların su sayaçlarının üçer aylık dönemler halinde okunarak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bildirimi YİTDB
TÜSF Spor Organizasyonu 1 - 10 Ekim Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Tarafından Düzenlenen Spor Organizasyonuna Katılacak Branşların Bildirilmesi SKSDB
Engelli öğrenci tespiti 1 - 11 Ekim Üniversitemize Yeni Kayıt Yapan Engelli Öğrencilerin SKSDB'ye Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim - Öğretim Uygulamaları Usul ve Esasları SKSDB
Valilik Brifingi 10 Ekim
 1. Kadro ve Personel Durumuna (Personel Daire Başkanlığı)
 2. Bina Lojman Tesis, Araç-Makina Parkına (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
 3. Eğitim - Öğretim Hizmetlerine (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
 4. Sağlık Hizmetlerine (SUVAM - Diş Hekimliği - Veteriner Fakültesi)
 5. Bilimsel Araştırma Projelerine (Proje Yönetim Ofisi)
İlişkin Sayısal Verilerin Her Üç Ayda Bir SGDB'ye Raporlanması
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi SGDB
Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Ekim Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
Yemek Bursu 17 - 23 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Yemek Burs Başvurularının SKSDB Sistemi Üzerinden Yapılması SKSDB
24 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Yemek Burs Başvurularının Dekanlık / Müdürlük Burs Komisyonu Tarafından Değerlendirilmesi SKSDB
26 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Yemek Burs Sonuçlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından SKSDB' ye Bildirimi SKSDB
Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru ve değerlendirme takvimi 14 - 31 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvurularının SKSDB Sistemi Üzerinden Yapılması SKSDB
14 - 31 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvurularının Birim Burs Komisyonu Tarafından Değerlendirilmesi SKSDB
14 - 31 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Sonuçlarının Birimler Tarafından SKSDB' ye Bildirimi SKSDB
OMÜ Vakıf Bursu 17 - 23 Ekim OMÜ Vakfı Burs Başvurularının Öğrencilere Duyurularak Başvuruların Alınması OMÜ Vakfı Burs Yönetmeliği Bölüm Başkanlıkları
Kısmi Zamanlı Öğrenci 17 - 23 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvurularının SKSDB Sistemi Üzerinden Yapılması SKSDB
Kısmi Zamanlı Öğrenci 24 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvurularının Dekanlık / Müdürlük Burs Komisyonu Tarafından Değerlendirilmesi SKSDB
OMÜ Vakıf Bursu 24 Ekim OMÜ Vakıf Burs Başvurularının Bölümler Tarafından Değerlendirilerek Dekanlık / Müdürlüklere Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
25 Ekim OMÜ Vakıf Burs Başvurularının Dekanlık / Müdürlük Burs Komisyonları Tarafından Değerlendirilmesi Dekanlıklar / Müdürlükler
26 Ekim OMÜ Vakıf Burs Sonuçlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından ÖİDB' ye Bildirimi Dekanlıklar / Müdürlükler
28 Ekim Birimler Tarafından Gönderilen Öğrencilerin Başarı Durumları Ve Başka Kurumdan Burs Alıp Almadığının İncelenmesi ÖİDB
Kısmi Zamanlı Öğrenci 26 Ekim Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Sonuçlarının Dekanlık / Müdürlük Tarafından SKSDB' ye Bildirimi SKSDB
KASIM SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 - 10 Kasım Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
Öğrenci Toplulukları 1 - 10 Kasım Öğrenci Topluluk Başvurularının Değerlendirilmesi ve İlan Edilmesi SKSDB
OMÜ Vakıf Bursu 2 Kasım Burs Yönetmeliği Şartlarına Uygun Öğrencilerin OMÜ Vakfı Başkanlığına Bildirilmesi Kalan Kontenjanlar İçin Birinci Sınıf Öğrencilerinden Güz Dönemi Sonunda Tekrar Değerlendirilmesi ÖİDB
----- 4 - 5 Kasım -------------------------------------- SKSDB
11 - 12 Kasım --------------------------- SKSDB
11 -12 Kasım ------------------------- SKSDB
13 -14 Kasım --------------------------------- SKSDB
Döner Sermaye Bütçe Teklifleri 15 Kasım Sonraki 3 Mali Yılın Döner Sermaye İşletmeleri Bütçe Tekliklerinin Dekanlık / Müdürlük Tarafından Hazırlanarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne İletilmesi DÖN.SER.İŞL.
Lisansüstü Kontenjanlar 15 Kasım Bahar Yarıyılında Enstitülere Alınacak Öğrenci Kontenjan Önerilerinin ABD Başkanlıkları Tarafından Müdürlüğe Bildirimi Bölüm Başkanlıkları
Yılsonu Ödenek Tahmini 15 Kasım Yıl Sonu İtibarıyla Harcama Birimleri Tarafından Ödenek Tahminlerinin (Harcanmayan / İhtiyaç Duyulan) SGDB'ye Bildirilmesi 5018 sayılı Kanun SGDB
Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Kasım Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
Kısmi Zamanlı Öğrenci 15 - 17 Kasım Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi SKSDB
Bahar YY. Yatay Geçiş İşl. 16 Kasım Bahar YY Lisansüstü ve MYO İlave Yatay Geçiş Kontenjanlarının Bölüm Başkanlıklarınca Belirlenerek Müdürlüğe Bildirimi Bölüm Başkanlıkları
------------------------ 18 Kasım ------------------------- SKSDB
19 Kasım ----------------- SKSDB
22 Kasım ---------------------- SKSDB
25 Kasım ---------------------- SKSDB
Lisansüstü Uzaktan Eğitim Prog. Kontenjan YÖK İzinleri 25 Kasım Uzaktan Eğitim Lisansüstü Programlarına Bir Yılda İki Defa Öğrenci Kabul Edilebilmesi İçin Müdürlük Tarafından ÖİDB Bildirimi YÖK Kararı Enstitü Müdürlükleri
Bahar YY. Yatay Geçiş İşl. 30 Kasım Bahar YY MYO İlave Yatay Geçiş Kontenjanlarının Müdürlük Tarafından Belirlenerek ÖİDB Bildirimi Enstitü / MYO Müdürlükleri
Bakım Onarım Teklifleri 30 Kasım Bir Sonraki Yıl İçin 06-1 Sermaye Giderleri Kapsamında Yapılacak Olan Bakım Onarım İşlerinin YİTDB Bildirimi YİTDB
ARALIK SKSD Öz Gelir Gerçekleşmeleri 1 -10 Aralık Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelir Gerçekleşmelerinin SGDB Bildirilmesi SKSDB
Fazla Çalışma 1 - 15 Aralık Hizmetin ve Görevin Özelliği Gereği Fazla Çalışma İhtiyacının Ortaya Çıkması Durumunda; Personelin Görevli Olduğu Birim Fazla Çalışma Talebini, Fazla Çalışmaya İlişkin Toplam Saat ve Ulusal Bayram/Genel Tatil Günlerinde Çalışılacak Gün Sayısı, Personel Sayısını İçeren Bilgileri Gerekçeleriyle Her Yıl 15 Aralık Tarihine Kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Bildirecektir. 2008/1 sayılı İş Kanununa Tabi Personel Genelgesi İMİDB
Yatırım Programı Uygulama Raporu 1 - 31 Aralık Yılı Bütçesinde Sermaye (06 Ekonomik Kod) Ödeneği Bulunan Harcama Birimleri Tarafından Her Üç Ayın Son Haftası Dönem Sonu Yatırım Uygulama Raporunun Hazırlanarak SGDB'ye Gönderilmesi Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SGDB
Lisansüstü Kontenjanlar 2 Aralık Bir Sonraki Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere Alınacak Öğrenci Kontenjan Önerilerinin Abd Başkanlıkları Tarafından Müdürlüğe Bildirimi Enstitü Müdürlükleri
Kısmi Zamanlı Öğrenci 13 -17 Aralık Birimlerde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrencilerin Çalışma Puantajlarının SKSDB Gönderilmesi SKSDB
Öğrenci Alım Kontenjanları 14 Aralık YKS Sonuçlarına Göre Merkezi Yerleştirme ve Özel Yetenek Sınavı İle Alınacak Öğrenci Kontenjan Önerilerinin Dekanlık / Müdürlüğe Bildirimi Bölüm Başkanlıkları
Akademik Teşvik işlemleri 15 Aralık Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyon Üyelerinin Belirlenerek Dekanlık / Müdürlüklere Bildirilmesi ( 2 Yılda Bir) Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği REKTÖRLÜK ATDDİK
Muhtasar Beyannamede Kullanılmak Üzere 15 Aralık Bir Önceki Aya İlişkin Kadro ve Personel Durumunun İlgili Ayın Sonu İtibarıyla Personel Daire Başkanlığı Tarafından Her Ayın 15'ine Kadar SGDB'ye Bildirilmesi Gelir Vergisi Kanunu SGDB
Bahar Yarıyılı Ders Görevlendirme 21 Aralık Bahar YY Açılacak Olan Dersler İle Bu Dersleri Verecek Olan Öğr. Elemanlarının Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
Bahar Yarıyılı Ders Programları 21 Aralık Bahar YY Açılacak Olan Derslere Ait Ders Programlarının Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
Öğrenci Alım Teklifi 23 Aralık Lisans ve Önlisans Düzeyinde Yeni Açılan Programlara Yeni Öğrenci Alımı Tekliflerinin Bölüm Başkanlıkları Tarafından Dekanlık / Müdürlüğe Bildirilmesi Bölüm Başkanlıkları
Öğrenci Alım Kontenjanları 28 Aralık YKS Sonuçlarına Göre Merkezi Yerleştirme ve Özel Yetenek Sınavı İle Alınacak Öğrenci Kontenjan Önerilerinin ÖİDB Bildirimi Dekanlıklar / Müdürlükler
Taşınmaz İcmal Cetveli İşlemleri 31 Aralık Üniversitemiz Taşınmazlarının Kayıtlarının Sayısallaştırılarak Bildirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve Yönerge SGDB