SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

(EN GEÇ)

1 Mazeret İzni
 1. Dilekçe
 2. Mazereti belirtir kanıtlayıcı belge
1 İş Günü
2 Aylıksız İzin
 1. Dilekçe
 2. Mazereti kanıtlayıcı belge
2 İş Günü
3 Hastalık İzni
 1. Sağlık raporu
1 Saat
4 Refakat İzni
 1. Dilekçe
 2. Sağlık Kurulu kanıtlayıcı belge
1 İş Günü
5 Görevli/ İzinli İşlemleri (Erasmus, Federasyon vs.)
 1. Dilekçe
 2. Mazereti belirtir kanıtlayıcı belge
1 İş Günü
6 Çalışma Belgesi İsteği Dilekçe 2 Saat
7 Yurt ve Barınma Hizmetleri
 1. Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren sağlık raporu,
 2. Sabıka kayıt belgesi,
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler için, Türkiye’de oturma izin belgesi ile pasaportunun fotokopisi
 4. Üniversite öğrencisi olduğuna dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği,
 5. Aylık Yurt Ücreti dekontu
 6. Ödenmeyen barınma ücretleri ile sebep olunması muhtemel zararlara karşı, miktarı her yıl Yurt Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen güvence bedeli ödendi belgesi,
 7. Yurt Yönetim Kurulunca belirlenen yurtta uyulacak kurallara riayet edileceğine ilişkin taahhütname,
 8. İki adet vesikalık fotoğraf,
 9. Ulusal ve uluslararası anlaşma, kurs, seminer, bilimsel çalışma, hizmet içi eğitim, staj ve benzeri amaçlarla Üniversiteye gelen kişiler için görev belgesi.
1 İş Günü
8 OMÜ Gündüz Bakımevi Öğrenci Kaydı
 1. Başvuru formu
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 3. 4 adet vesikalık fotoğraf
 4. Aşı kartı
 5. Alerji, diyabet, kalp rahatsızlıkları vb. rahatsızlıkları olanların sağlık kurul raporu
 6. Sağlık raporu
 7. Personel kimlik kartı fotokopisi (OMU personeli olan anne ve babanın)
 8. Kayıt Protokolü
15 Dakika
9 Akademik Konukevi Konaklama Başvurusu
 1. Konaklama Belgesi
 2. Nüfus Cüzdanı veya Pasaport Fotokopisi
 3. Görevlendirme yazısı
10 Dakika
10 Konaklama Başvurusu
 1. Konaklama Formunun doldurulması
 2. Nüfus Cüzdanı İbrazı
 3. Kamu Personel Kimlik Kartı Fotokopisi
10 Dakika
11 Otopark Abonelik İşlemleri
 1. Üyelik Formu
 2. Personel Kimlik Kartı
 3. Araç Ruhsatı Fotokopisi (Kendisinin ve 1.derece yakınlarının)
1 İş Günü
12 Havuz Üyelik Başvurusu
 1. Üyelik Formu
 2. Üyelik Sözleşmesi
 3. Sağlık Beyannamesi
 4. Bir adet vesikalık fotoğraf
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Personel Kimlik Kartı Fotokopisi
15 Dakika
13 Stant Açma (Satış amaçlı) İzin Belgesi
 1. Başvuru dilekçesi
 2. Vergi levhası (fotokopisi)
 3. Oda sicil kayıt ve faaliyet belgesi (fotokopisi)
 4. Kültür ve Turizm Bakanlığı sertifikası (fotokopisi)
 5. Kapıdan satış yetki belgesi (fotokopisi)
 6. Sergilenecek, dağıtılacak ve satışı yapılacak ürünlerin, firma kaşeli listesi
 7. Firma adına faaliyetti yürütecek temsilcilerin firma tarafından yetki yazısı
 8. Satış temsilcilerinin T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı (fotokopisi)
 9. Stant veya faaliyet bedelinin ilgili banka hesabına yatırdığına ait banka dekontu
  NOT 1: Başvuru dilekçesi, -yer ve tarihler belirtilerek- Genel Evrakın 0 362 457 60 91’nolu faks numarasına faks çekilmesi gerekmektedir.
  NOT 2: İlgili kurum/kuruluş/firma reklam amaçlı kurulacak tanıtım stantları için Üniversite Medya ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
2 İş Günü
14 Stant Açma (tanıtım, reklam vb.) İzin Belgesi
 1. Başvuru dilekçesi
  NOT 1: Başvuru dilekçesi, -yer ve tarihler belirtilerek- Genel Evrakın 0 362 457 60 91’nolu faks numarasına faks çekilmesi gerekmektedir.
  NOT 2: İlgili kurum/kuruluş/firma reklam amaçlı kurulacak tanıtım stantları için Üniversite Medya ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
2 İş Günü
15 Salon Tahsisi Dilekçe 15 Gün
16 Pankart Yazımı Resmi Talep Yazısı 5 İş Günü
17 Öğrenci Topluluğu Kurulumu
 • Dilekçe (En geç 31 Ekim)
 • Kuruluş amacı yazısı
 • Kurucu Üye Formu
 • Yılda 1 defa 15 Kasım
  18 Öğrenci Topluluklarının Etkinlik Düzenleme Talebi Topluluk Bilgi Sistemi (http://topluluk.omu.edu.tr/) üzerinden Etkinlik Başvuru Formu Düzenlenmesi 15 Gün
  19 Üniversiteler arası Turnuvalara Katılım Kafile Listesi 10 Gün
  20 Bilimsel ve Kültürel Toplantılara Katılım
  1. Dilekçe
  2. İlgilinin adına davet yazısı
  3. İlgili birimin yazısı
  4. Bildiri özeti
  15 Gün
  21 Engelli Öğrenci Birimi Kayıt Başvurusu
  1. Dilekçe
  2. Öğrenci Belgesi
  3. Engel durumuna ilişkin rapor
  10 Dakika
  22 Öğrenci Butiği Ürün Talebi Öğrenci Kimlik İbrazı Ürün Seçimi Süresince
  23 Yemek Bursu Başvurusu
  1. Yemek bursu başvuru formunun web ortamında doldurulması
  15 Dakika
  24 Kısmi Zamanlı Çalışma Başvurusu
  1. Başvurunun web ortamında doldurulması (https://portal.omu.edu.tr/)
  15 Dakika
  25 Kimlik Çıkarma Başvurusu
  1. İlgili birimden gelecek “Kimlik Talep Formu”
  10 Dakika
  26 Yurt Güvence Bedeli İadesi
  1. Dilekçe (T.C. / Pasaport Numarası (yabancılar için) ve Kişi Hesap Bilgileri Tam Olmalıdır.)
  5 İş Günü
  27 Kıdem Tazminatı Ödemesi
  1. Dilekçe
  2. Kıdem tazminatına hak kazanıldığına dair SGK yazısı
  5 İş Günü
  28 Maaş Bordrosu İstemi Dilekçe 1 Saat
  29 Kısmi Zamanlı Öğrenci SGK Giriş İşlemleri
  1. İki adet vesikalık fotoğraf
  2. Kimlik Fotokopisi
  3. Öğrenci belgesi (OMU Öğrenci İşleri Birimi Onaylı
  4. İBAN no
  5. Öğrenci başvuru değerlendirme formu
  6. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi
  7. Sosyal güvence ile ilgili beyan ve taahhütname formu
  8. SGK veya e-Devlet ( Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi ) üzerinden alınacak Müstehaklık Sorgulama Belgesi
  15 Dakika
  30 Teminat (Kesim veya Geçici) İade Başvurusu
  1. Dilekçe (İhale Kayıt numarası ve adı açıkca belirtilmeli)
  7 Gün
  31 İş Bitirme Belgesi
  1. Dilekçe (İhale Kayıt numarası ve adı açıkca belirtilmeli)
  1 İş Günü
  Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
  İlk Müraacat Yeri  :  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
  İsim  : 
  Ünvan  :  Daire Başkanı
  Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
  Telefon  :  0 362 3121919 / 7070
  Faks  :  0 362 457 60 52
  E-Posta  :  saglikkultur@omu.edu.tr
  İkinci Müraacat Yeri  :  Genel Sekreterlik
  İsim  : 
  Ünvan  :  Genel Sekreter
  Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
  Telefon  :  0 362 312 19 19 -7010
  Faks  :  0 362 457 60 91
  E-Posta  :  genelsekreterlik@omu.edu.tr