SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

(EN GEÇ)

1 Bilgi Okuzyazarlığı Programı ve Kullanıcı Eğitimi E-posta, Dilekçe, Telefon ile Talep, Şahsen Başvuru 2 Saat
2 ISBN-ISSN-ISMN Sağlama Üniversite Yönetim Kurulu Kararı, Yayının Bibliyografik Bilgileri 2 Saat
3 Görsel İşitsel Materyaller, Sesli Kütüphane Üniversite Kimlik Kartı Anlık
4 Basılı Kaynaklar Başvuru İçin Belge Talep Edilmemektedir Anlık (Kütüphane Çalışma Saatleri İçerisinde)
5 Elektronik Kaynaklar IP Kontrollü Anlık
6 Elektronik Kaynaklara Uzaktan Erişim Uzaktan Erişim Ayarları (Kütüphane Web Sitesi), Kurumsal E-posta Bilgileri 5 Dakika
7 Üyelik İşlemleri Üniversite Kimlik Kartı 2-5 Dakika
8 Ödünç Materyal Verme-İade Alma-Uzatma İşlemleri Ve İlişik Kesme Üniversite Kimlik Kartı, Materyal, İlişik Kesme Formu 2-5 Dakika
9 Kütüphanelerarası Kaynak Paylaşımı (TÜBESS-KİTS) Elektronik Form 1-3 Gün
10 Danışma, Bilgi ve Belge Sağlama E-posta, Dilekçe, Telefon ile Talep, Şahsen Başvuru 1 Gün
11 Satın Alma Talep Yazısı, Yayın İstek Formu 30 Gün
12 Kablosuz Internet (Wi-fi) Kurumsal E-posta Bilgileri Anlık
13 Kupür Derleme ve Güncel Yayınlar Başvuru İçin Belge Talep Edilmemektedir 3 Saat
14 Fotokopi İşlemleri Fotokopisi İstenen Materyal 2-7 Dakika
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İsim  : 
Ünvan  :  Daire Başkanı
Adres  :  OMÜ Kütüphane Binası
Telefon  :  0 362 457 60 63
Faks  :  0362 457 75 96
E-Posta  :  kutuphane@omu.edu.tr
İkinci Müraacat Yeri  :  Genel Sekreterlik
İsim  : 
Ünvan  :  Genel Sekreter
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 312 19 19 -7010
Faks  :  0 362 457 60 91
E-Posta  :  genelsekreterlik@omu.edu.tr