SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ve SEKRETERYA
1 Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Danışmanları ve Genel Sekreter'in randevularını ayarlamak. 15 DAKİKA
2 Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Danışmanları ve Genel Sekreter'in seyahat programını hazırlamak. 1-5 İŞ GÜNÜ
3 Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Danışmanları ve Genel Sekreter'in telefon görüşmelerini sağlamak. 1 İŞ GÜNÜ
YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1 Rektör, Rektör Yardımcıları ve Danışmanlarının atama yazışmaları ve görev dağılımları ile ilgili yazışmalar. 1-2 İŞ GÜNÜ
2 Üniversite Senato ve Yönetim Kurulunun gündeminin belirlenmesi. Teklif yazıları 2-5 İŞ GÜNÜ
3 Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu'nda alınan kararların yazılması, korunması,saklanması. Teklif yazıları 5 İŞ GÜNÜ
4 Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu'nda alınan kararların ilgili birimlere iletmek. 2-5 İŞ GÜNÜ
5 Üniversitemiz Rektörü ve Genel Sekreter'in Vekaleti ile igili Duyuru ve Yazışmaların yapılması 1-2 İŞ GÜNÜ
6 Bilgi Yazıları Bilgi yazıları 1-2 İŞ GÜNÜ
7 İş Etik Kurulu Sekreterya Hizmeti Rektörlük Makamınca Kurula havale edilen başvurular ya da Kurula bireysel olarak yapılan başvurular 1-5 İŞ GÜNÜ
8 Mevzuat Komisyonu Sekreterya Hizmeti Üniversitemiz birimlerinden Senatoda görüşülmek üzere sunulan yönerge, yönetmelik taslakları ve mevcut yönerge ve yönetmeliklerde değişiklik talebini içeren karşılaştırmalı tablolar. 1-5 İŞ GÜNÜ
9 Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Sekreterya Hizmeti
 1. Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başvuru Formu
 2. Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Gönüllü Katılım Formu
 3. Anket Formu
1-5 İŞ GÜNÜ
KURUMSAL İLETİŞİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1 Üniversitemiz Rektörünün Görevlendirme ve Yıllık İzin Yazılarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Bildirilmesi 1 GÜN
2 Üniversitemiz Dekan Adaylarına İlişkin Teklif Yazılarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Bildirilmesi
 1. Aday Bilgi Formu
 2. Dekanlık Özgeçmiş Formatı
 3. Özgeçmişler (Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra)
2 GÜN
3 Dekan Vekaleti Yazılarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Bildirilmesi 1 GÜN
4 Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alınan Doçentlik Sözlü ve Eser İnceleme Görev Yazılarının Üniversitemiz Öğretim Üyelerine İletilmesi
 1. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından Gelen Görev Yazıları
 2. Doçentlik Eser İnceleme Rapor Zarfı
2 GÜN
5 Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Hazırlamış Olduğu Doçentlik Eser İnceleme Raporları ile Üniversitemizde Yapılan Doçentlik Sözlü Sınav Sonuçlarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına iletilmesi
 1. Doçentlik Eser İncele Raporu
 2. Sözlü Sınav Tutanakları
,
1 AY (HER ADAY İÇİN)
6 Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Kurum Dışı Görevlendirme Yazıları Kurum dışından gelen yazılar 3 GÜN
7 Kurum Dışından Gelen Sempozyum, Konferans, Panel, Yarışma, vb. Etkinliklerin Üniversitemizin İlgili Birimlerine Duyurulması 1 GÜN
8 Üniversitemiz Öğrencilerinin Şehir Dışında Yapacakları Staj ve Anket Uygulama İzin Yazılarının Yazılması
 1. Üniversite Etik Kurul Kararı
 2. Anket Örneği
1 GÜN
9 Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin Araştırma İzin Yazıları İlgili Öğretim Üyesinin Dilekçesi ve Başvuru Dosyası 1 GÜN
10 Üniversitemizde Açılması Planlanan Anabilim Dalı, Anasanat Dalı, Bölüm, Yüksek Lisans ve Doktora Programı ile Öğrenci Alımı Tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına İletilmesi Teklif Dosyası, Üniversite Senato Kararı 1 GÜN
11 ÖSYM Samsun İl Sınav Koordinatörü ve İlçe Sınav Koordinatörlerinin ÖSYM'ye Teklif Edilmesi 1 GÜN
12 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Samsun İli Sınav Hizmetleri Koordinatörü ile Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri Samsun İl Koordinatörünün Anadolu Üniversitesine İletilmesi 1 GÜN
13 Samsun Valilik Makamının Olurları ile Oluşturulan Kurullarda Öğretim Üyelerinin Görevlendirilmesinin Valilik Makamına ve İlgili Öğretim Üyesine Bildirilmesi 1 GÜN
14 Üniversitemiz Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Ait Tezlerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına İletilmesi Tez Veri Giriş ve Yayımlama İzin Formları 1 GÜN
15 Girişimcilik Destek Programı kapsamında birimlerden gelen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yükseköğretim Kurumu Başvuru Formları ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listelerinin KOSGEB'e iletilmesi Başvuru Formu ve Katılımcı Listeleri 1 YARIYIL
16 Teknoloji Transfer Ofisi Yetkilisi ve Üniversitemiz TEKNOPARK üyesinin Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketine bildirilmesi Yönetim Kurulu Kararı 1 GÜN

KURUMSAL İLETİŞİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN - YAYIN - GRAFİK BİRİMİ

1 OMÜ BÜLTEN dergisinin baskıya hazırlanması
 1. Edite edilmiş haberlerin dosyaları
 2. Haberlere uygun seçilmiş fotoğraflar
45 GÜN
2 Teşekkür, katılım belgesi ve sertifikaların hazırlanması ve basılması
 1. Belgenin içeriği ile ilgili yazı dosyası
 2. Eklenecekse isim listesi
 3. EBYS'de oluşturulan ilgili üst yazı
3 GÜN
3 Grafik uygulamalarının hazırlanması İçerik Bilgileri 30 GÜN
4 Afiş, davetiye hazırlanması ve/veya basılması
 1. İçerik Bilgiler
 2. EBYS'de oluşturulan ilgili üst yazı
2 GÜN
5 İnternet sitesi tasarımı, geliştirilmesi ve istenildiğinde güncellenmesi İçerik Bilgileri Sürekli
6 Baskı yapılması EBYS'de oluşturulan ilgili üst yazı 2 GÜN
BİLGİ EDİNME BİRİMİ
1 Bilgi Edinme Başvuruları Bilgi Edinme Başvuru Formu veya Bilgi Edinme Başvuru Dilekçesi 15 İŞ GÜNÜ
2 BİMER Başvuruları BİMER Başvuru Formu 30 GÜN
3 CİMER Başvuruları CİMER Başvuru Formu 30 GÜN
4 Muhtarlık Bilgi Sistemi Başvuruları Muhtarlık Bilgi Sistemi Başvuru Formu 30 GÜN
5 Mail Yoluyla gelen Dilek-Şikayet-Öneriler 10 DAKİKA
6 Dilek ve Şikayet kutularıyla gelen Başvurular 10 DAKİKA
EVRAK VE ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1 Evrak Kayıt
 1. Kişi bazlı kayıtlarda dilekçe ile birlikte T.C. Kimlik Numarası
 2. Özel kurumların dilekçelerinin kayıtları için vergi numarası istenir.
 3. Kamu kurumları için resmi kuruma hitaben resmi yazı.
5 DAKİKA
2 Sevk ve Havale İşlemleri Kayıt altına alınmış belgeler. 5 DAKİKA
3 Ebys sistemi yeni kullanıcı ekleme ve yetkilendirme Birim amiri imzalı EBYS yeni kullanıcı ekleme formu 5 DAKİKA
4 EBYS sistemi kullanıcı eğitimi Birim amiri imzalı EBYS talep yazısı Eğitim İçeriğine Bağlı
5 Aktif Kullanıcı Desteği e-Posta yoluyla yapılan başvurular 5 DAKİKA
6 Elektronik İmza Temini Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formu (NES) 30 GÜN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
1 İş sağlığı ve güvenliği üst kurulu'nun sekreterya işlerinin yürütülmesi 1 İŞ GÜNÜ
2 Üniversite birimlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptığı çalışmaların takibi ve koordinasyonu 1 İŞ GÜNÜ
3 Üniversitemizin sivil savunma ile ilgili yükümlülüklerinin takibi ve gerekli çalışmaların yapılması. 1 İŞ GÜNÜ
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Genel Sekreterlik
İsim  : 
Ünvan  :  Genel Sekreter
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 3121919 / 7010
Faks  :  0 362 457 60 91
E-Posta  :  genelsekreterlik@omu.edu.tr
İkinci Müraacat Yeri  :  Rektörlük
İsim  : 
Ünvan  :  Rektör Yardımcısı
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 312 19 19 / 7002 veya 7003
Faks  :  0 362 457 60 91
E-Posta  :  genelsekreterlik@omu.edu.tr