SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
1 Teknik Destek İşlemleri BİDB-PP4.4.FR.0002-Bilgi İşlem Ürünleri Teknik Servis Talep Formu 1 Saat - 2 Gün
2 Donanım İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Teknik Şartname hazırlığı Resmi Yazışma veya Dilekçe 1 Saat - 3 Gün
3 Uzaktan Erişim Taleplerinin Cevaplanması BİDB-PP4.4.FR.0003- Uzaktan Erişim Talep Formu 30 Dk
4 E-Posta hizmeti E-Posta Açma Talep Formu 1 Saat
5 Donanım Alımı Şartname Hazırlanması Resmi Yazışma 1 - 5 Gün
6 OMÜ İnternet Ağına Yeni Kullanıcı Tanımlama Telefon ya da Resmi yazışma 15 Dk
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İsim  : 
Ünvan  :  Daire Başkanı
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 457 60 68
Faks  :  0 362 457 60 62
E-Posta  :  bidb@omu.edu.tr
İkinci Müraacat Yeri  :  Genel Sekreterlik
İsim  : 
Ünvan  :  Genel Sekreter
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 312 19 19 -7010
Faks  :  0 362 457 60 91
E-Posta  :  genelsekreterlik@omu.edu.tr