SIRA NO Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler En Geç Tamamlanma Süresi
1 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilendirme:Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi KBS Yetkilendirilmesi İşlemi Görevlendirme Yazısı 2 Gün
2 Taşınır Malzeme Girişi:Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi İşlemi
 1. Dilekçe
 2. Olur Yazısı
2 Gün
3 Taşınır Malzeme Girişi:Devir Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi İşlemi Kurumlar arası ise Resmi Yazı 7 Gün
4 Taşınır Malzeme Girişi:Satın Alma Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi İşlemi
 1. Teklif Mektubu
 2. Teknik Şartname
 3. Fatura
7 Gün
5 Taşınır Malzeme Girişi:Sayım Fazlası Taşınırların Giriş İşlemi Sayım Tutanağı 2 Gün
6 Taşınır Malzeme Çıkışı:Devir Yoluyla Taşınırların Çıkış İşlemi
 1. Taşınır İstek Belgesi
 2. Taşınır İşlem Fişi
 3. Zimmet Fişi
2 Gün
7 Taşınır Malzeme Çıkışı:Hurdaya Ayırma Yoluyla Taşınırların Çıkış İşlemi
 1. Teklif ve Onay Tutanağı
 2. Onay Belgesi
2 Gün
8 Taşınır Malzeme Çıkışı:Tüketim Yoluyla Taşınırların Çıkış İşlemi
 1. Taşınır İstek Belgesi
 2. Onay Belgesi
2 Gün
9 Zimmet Verme İşlemleri:Hizmete Yönelik Mal/Malzemelerin Kullanıcıya Zimmetlenmesi İşlemi
 1. Taşınır İstek Belgesi
 2. Onay Belgesi
2 Gün
10 Zimmet İade (Zimmet Düşme) İşlemleri:Atıl Hale Gelen veya Kullanılmayan Malzemelerin Ambara İade İşlemi İlgili Birimin teklif yazısı 1 Gün
11 Devir İşlemi:Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin Değişimi Halinde Gerçekleşen Devir İşlemi Devir Kurulu Onayı 5 Gün
12 Sayım İşlemi:Ambarlardaki Mal/Malzemelerin Sayım İşlemi Sayım Kurulu Onayı 5 Gün
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Yüksekokul Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Yüksekokul Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Yüksekokul Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Yüksekokul Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919