SIRA NO Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler En Geç Tamamlanma Süresi
1 Akademik ve idari personelin özlük hakkı gereği aylık maaşlarının ödemeye hazırlanması işlemi 3 Gün
2 Sosyal Yrd. (Ölüm Yrd. İşlemleri):Personelin kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm yardımı ödeneğinin hazırlanması işlemi
 1. Dilekçe
 2. Ölüm Tutanağı
20 dak
3 Sosyal Yrd. (Eş ve Çocuk Yrd.):Yeni evlenen ve çalışmayan eş ile çocuğu olan personeller yapılan yardım Aile Yardım Beyannamesi 20 dak
4 Tazminat ve Ödüller: Teknik İşlerde çalışan personelin Giyim yardımı ödemeleri 20 dak
5 Tazminat ve Ödüller: Bina dışında çalışan Teknik Personele ödenen ek özel hizmet tazminatı 20 dak
6 Öğretim elemanlarının verdikleri derslerin zorunlu ders yükleri düşüldükten sonra kalan dersleri için ekders ücreti tahakkuku işlemi Ekders Beyannamesi 5 Gün
7 Öğretim elemanları verdiklerin derslerin güz ve yaz yarı yılı sonu sınavları için yapılan ödeme işlemi Sınav Ücret Beyannamesi 2 gün
8 Sürekli Görev Yolluğu:Kurumumuza nakil gelen veya kurumumuzdan nakil giden personel ve bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne ve babası için yolluk bildirimini ve emekli olan personelin yolluk bildiriminin hazırlanması işlemi
 1. Maaş Nakil İlmuhabiri (Nakil gelen-giden personel)
 2. Aile Durum Beyannamesi (Nakil gelen-giden personel için)
 3. Atanma Onayı (Nakil gelen personel için) (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 4. İşe Başlama Yazısı (Nakil gelen personel için)(Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 5. Ayrılış Yazısı (Nakil giden personel için) (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 6. Emeklilik Belgesi (Emekli personel için)
2 Saat
9 Geçici Görev Yolluğu:Geçici göreve giden personel için yolluk onayı ve yönetim kurulu kararına uygun olarak yolluk bildirimini ve ödeme emrinin hazırlanması işlemi
 1. Uçak Bileti veya Otobüs Bileti
 2. Konaklama Belgesi
 3. Görevlendirme Onayı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır.)
1 saat
10 Nakil gelen personelin maaşının yapılması işlemi
 1. Atanma Onayı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 2. İşe Başlama Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 3. Maaş Nakil İlmuhaberi
 4. Aile Durum Beyannamesi
 5. Banka Hesap Cüzdanı
 6. Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi
1 Saat
11 Açıktan ve yeniden açıktan kurumumuza atanan personelin maaşının yapılması işlemi
 1. Atanma Onayı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 2. İşe Başlama Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 3. Aile Durum Beyannamesi
 4. Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi
 5. Banka Hesap Cüzdanı
1 Saat
12 Askerlik Dönüşü İşe Başlama:Askerliğini yaparak tekrar göreve başlayan personelin maaşının yapılması işlemi
 1. Atanma Onayı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 2. İşe Başlama Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 3. Aile Durum Beyannamesi (Değişiklik Olması halinde)
 4. Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi (Değişiklik Olması halinde)
 5. Kurumumuzla Anlaşmalı Bankadan Banka Hesap Numarasının Alınması (Değişiklik olması halinde)
2 Saat
13 Ücretsiz İzin Dönüşü İşe Başlama:Ücretsiz izinden dönen personelin maaşının yapılması işlemi
 1. İşe Başlama Yazısı (Personel İşleri Biriminden alınacaktır)
 2. Aile Durum Beyannamesi (Değişiklik Olması halinde)
 3. Asgari Geçim İndirimi Beyannamesi (Değişiklik Olması halinde)
2 Saat
14 İlgili Makama yazılan Yazılar:Personelin maaşında haciz ve icra kesintisi olup olmadığına ilişkin yazının hazırlanması işlemi Dilekçe 1 Saat
15 Staj İşlemleri: Staj yapan öğrencilerin bordro ve SGK işlemlerinin yapılması işlemi
 1. Staj Belgesi
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Sağlık Provizyon Belgesi
3 Gün
16 Jüri Ödemeleri:Öğretim üyelerinin Yardımcı Doçent Atamalarına ait Bilimsel Jüri Raporlarına ait Ücret Ödemeleri işlemi Jüri Ödeme Başvuru Formu 2 Gün
17 Akademik Teşvik Ödemeleri:Öğretim üye ve elemanlarının Akademik Teşvik Ödemeleri işlemi Akademik Teşvik Ödeme Dosyası 7 Gün
18 UZEM Koordinatörlük Ödeme işlemleri:Yüksekokul UZEM ve Yüksekokul Bölüm UZEM Koordinatörlük ödemeleri 3 Gün
19 Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri:II. Eğitim Öğretim Faaliyetleri kapsamında görev yapan personellerin fazla çalışma ücretlerinin ödemesi işlemi Fazla Çalışma Karşılıkları Bordrosu 3 Gün
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Yüksekokul Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Yüksekokul Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Yüksekokul Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Yüksekokul Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919