SIRA NO Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler En Geç Tamamlanma Süresi
1 Satın Alma İşlemi:22-d ve 22-a/b/c Usulüne göre doğrudan temin alımı işlemi
 1. Onay Belgesi
 2. Teklif Yazısı
 3. Piyasa Araştırma
 4. Sipariş Mektubu
 5. Fatura
10 gün
2 Satın Alma İşlemi:Kredi yolu ile satın alma işlemi
 1. Onay Belgesi
 2. Muhasebe İşlem Fişi
10 gün
3 Satın Alma İşlemi:Telefon, Su, Elektrik, Doğalgaz
 1. Olur Yazısı
 2. Onay yazısı
 3. Muayene Kabul komisyonu
 4. Fatura
5 gün
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Yüksekokul Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Yüksekokul Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Yüksekokul Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Yüksekokul Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919