SIRA NO Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler En Geç Tamamlanma Süresi
1 Araştırma Proje Başvuruları:Her yıl öğretim elemanları tarafından yapılan proje başvuru işlemleri
 1. Proje Öneri Formu
 2. Proje Dosyası (3 Suret)
PYO Alt ve Üst Komisyonları ile PYO Kuruluna bağlıdır.
2 BAP Projeleri Ek Destek ve Ek Süre:Projede ihtiyaç duyulan ek bütçe ve ek süre talebi işlemleri
 1. Ek Bütçe Talep Formu
 2. Ek Süre Talep Formu
1 Ay (BAP Yönetim Kuruluna Bağlıdır.)
3 Avans İşlemleri:İvedi Giderlerin Karşılanması
 1. Avans Talep Formu
 2. İhtiyaç Belgesi
10 Gün
4 Kredi İşlemleri:Kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek mal ve hizmet alımlarında bedelin peşin olarak ödenmesi gerektiği durumlarda kredi işlemi Kredi Talep Formu 10 Gün
5 Sarf Malzeme ve Hizmet Alımları:Sarf malzeme ve hizmet alımı işlemleri
 1. Mal ve Hizmet alımı Talep Formu
 2. Teknik ve İdari Şartname
 3. Teklif Yazıları
15 Gün
6 Demirbaş Alımları:Projede kullanılmak üzere talep edilecek demirbaş malzeme alımı işlemleri
 1. Mal ve Hizmet alımı Talep Formu
 2. Teknik ve İdari Şartname
 3. Teklif Yazıları
1 Ay
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Yüksekokul Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Yüksekokul Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Yüksekokul Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Yüksekokul Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919