SIRA NO Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler En Geç Tamamlanma Süresi
1 Kayıt işlemleri:ÖSYM ile gelen öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılması Diplomanın Aslının kayıt anında beyanı 5 Dakika
2 Kayıt işlemleri:ÖSYM ile gelen öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılması e-devletten yapılması 5 dk
3 Kayıt işlemleri:YÖS ile gelen öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılması
 1. Türk Liselerine denk bir okulun Diploması (MEB onaylı)
 2. Öğrenim vizesi işlenmiş pasaportun noter onaylı sureti(Emniyet Genel Müdürlüğü)
 3. İkametgah belgesi (Emniyet Müdürlüğünden)
 4. 20 Adet Vesikalık Fotoğraf
 5. Öğrenci katkı payı ve basılı doküman ücret dekontu (Burssuz Öğrencilerden)
 6. Türkçe dil düzeyini belirten belge
5 dk
4 Kayıt işlemleri:Ek Yerleştirme ile gelen öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılması Diplomanın aslının kayıt anında beyanı 5 Dakika
5 Yatay Geçiş İşlemleri:Yüksekokulumuzda her eğitim öğretim yarıyılında ilan edilen yatay geçiş kontenjanlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi
 1. Onaylı transkript
 2. Not Dönüşüm Tablosu
 3. Müfredat Programı
 4. Dilekçe.(Dilekçe içeriğinde yatay geçiş yapmak istenen programın belirtilmesi)
3 gün
6 Yatay Geçiş İşlemleri:Yatay Geçiş ile gelen öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılması
 1. Onaylı transkript
 2. Not Dönüşüm Tablosu
 3. Müfredat Programı
 4. Dilekçe.(Dilekçe içeriğinde yatay geçiş yapmak istenen programın belirtilmesi)
5 dk.
7 Yatay Geçiş İşlemleri:Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin Ders İntibaklarının Yapılması
 1. Onaylı transkript
 2. Not Dönüşüm Tablosu
 3. Müfredat Programı
 4. Dilekçe.(Dilekçe içeriğinde yatay geçiş yapmak istenen programın belirtilmesi)
15 Gün
8 Yatay Geçiş İşlemleri:Yatay geçiş Geçiş İle Başka bir Yükseköğretime Başvuru İşlemleri
 1. Transkript
 2. Onaylı Ders İçeriği
15 Gün
9 Af ile Gelen Öğrenci İşlemleri: Af Kanunlarından Yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin kayıt işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Yasal başvuru süresi dışında müracaat edilmesi durumunda buna ilişkin belge
15 gün
10 Af İle Gelen Öğrenci İşlemleri:Af Kanunlarından yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerin ders intibak işlemleri
 1. Transkript
 2. Müfredat Programı
10 Gün
11 Misafir / Özel Öğrenci İşlemleri:Yüksekokulumuzda kayıtlı öğrencilerin bir başka üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görebilmeleri işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Transkript (Onaylı)
 3. Bölüm tarafından derslere ait onaylı kredi ve ders içeriklerini gösteren belge
 4. Alacağı derslerin denk olup olmadığına dair YYK Kararı
1 Ay 15 Gün
12 Misafir / Özel Öğrenci İşlemleri:Başka bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin Yüksekokulumuzda özel öğrenci olarak öğrenim görebilmeleri işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Transkript (Onaylı)
 3. Bölüm tarafından derslere ait onaylı kredi ve ders içeriklerini gösteren belge
 4. Alacağı derslerin denk olup olmadığına dair YYK Kararı
 5. Disiplin cezası durum belgesi
1 Ay 15 Gün
13 Kayıt Yenileme Ders Seçme İşlemleri:Her Eğitim Öğretim Yılı veya Yarı Yılı başında öğrencilerin ders kaydının yapılması
 1. Web sayfası üzerinden ders kaydı yapmak
 2. Akademik Danışmana onaylatmak
1 Ay
14 Ders Ekle ve Silme İşlemleri /Mazeretli Ders Kaydı:Her Eğitim Öğretim Yılı veya Yarı Yılı başında öğrencilerin ders kaydının yapılması Mazeretli Ders Kayıt Formu /Ekle-Sil Formu 15 Gün
15 Seviye Tespit Sınavı İşlemleri:Yabancı dilden yapılacak seviye tespit sınavı işlemleri Yabancı dili belirten dilekçe 7 Gün
16 Mazeret Sınavı İşlemleri: Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin dilekçelerinin incelenerek mazeret sınava alınması işlemi
 1. Mazeretli Ders Kayıtlanma Formu
 2. Mazerete ilişkin belge
15 Gün
17 Tek Ders Sınavı (Mezuniyet) İşlemleri:Mezuniyeti için tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavına alınması.
 1. Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
 2. Transkript (Onaylı)
3 Gün
18 Sınav Sonuçlaına İtiraz İşlemleri:Sınav sonucuna itiraz eden öğrencilerin itirazlarının değerlendirilmesi 5 Gün
19 Not Bildirim İşlemleri:Öğrencilerin yapılan sınavlar neticesinde notlarının öğrenci bilgi sistemine işlenmemesi durumunda not bildirim formu ile işlenmesi
 1. Ders içerikleri (Onaylı)
 2. Not Bildirim Formu
10 Gün
20 Ders İntibak İşlemleri: Öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında alıp, başarılı oldukları derslerinin intibak işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Transkript (Onaylı)
 3. Ders içerikleri (Onaylı)
10 Gün
21 Öğrencilerin İzin İşleri: Eğitim, Bilimsel, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin izin işlemleri
 1. Öğrencinin dilekçesi
 2. Kulüp Danışmanlığı yazısı
 3. Rektörlük Makamından Görevlendirme yazısı
1 Gün
22 Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri:Yatay geçiş ile kayıt yaptıran kimliğini kaybeden öğrencilere kimlik kartı çıkartma işlemleri Kimliklerini kaybedenler için dilekçe 1 Gün
23 Öğrenci Belgesi ve Transkript İşlemleri:Öğrencilerin talebi üzerine öğrenci belgesi ve transkript düzenlenmesi Öğrenci Kimlik Kartı 5 dk
24 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri:Mazereti nedeniyle eğitimine ara vermek isteyen öğrencilerin işlemleri
 1. Kayıt Dondurma Formu
 2. Mazeretine ilişkin belge
7 Gün
25 Öğrenci Kayıt Silme İşlemleri:Yüksekokulumuzdan kaydını almak isteyen öğrencilerin işlemleri
 1. Kayıt alma formu/Kayıt Sildirme Formu
 2. Öğrenci kimliği
1 Gün
26 Geçici Mezuniyet İşlemleri: Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmesi işlemleri
 1. Mezuniyet Müracaat Formu
 2. İlişik Kesme Belgesi
 3. Öğrenci kimliği
 4. Mezun Öğrenci Bilgi Formu
2 Gün
27 Öğrenci Burs İşlemleri:Burs için başvuran öğrencilerin işlemleri Burs Başvuru Öğrenci Tanıtım Formu 15 Gün
28 Öğrenci Staj İşlemleri:Staj yapacak öğrencilerin işlemleri Zorunlu staj formu 15 Gün
29 Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru İşlemleri:Kısmi Zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerin işlemleri Kısmi zamanlı öğrenci başvuru ve değerlendirme formu (form 2) 15 Gün
30 Öğrenci Disiplin İşlemleri:Yükseköğretim kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılması
 1. Dilekçe
 2. Disiplin suçuna ait Belge
 3. Soruşturma veya İncelemeci Yazısı
15 Gün
31 Öğrenci Akademik Danışman İşlemleri:Yüksekokulumuzda eğitim öğretim gören öğrencilerimize danışman atama işlemleri İlgili Bölüm Başkanlığının Danışman Atama Yazısı 1 Gün
32 Ders Müfredat Değişikliği:Mevcut ders müfredatlarında değişiklik yapılması işlemleri
 1. İlgili Bölüm Başkanlığının Ders Değişikliği Yazısı
 2. Ders İntibak programı
7 Gün
33 Öğrenci Değişim Programları İşlemleri /Giden Öğrenci/:Yüksekokulumuz eğitim öğretim gören öğrencilerimizin Farabi-Eramus ve Mevlana öğrenci değişim programları işlemleri
 1. Değişim programına hak kazandığına dair yazısı ve ekleri
 2. Dilekçe
 3. Değişim Protokolü
7 Gün
34 Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Dil Muafiyet Sınav İşlemleri:Yüksekokulumuzda eğitim öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Dil Ders Muafiyet işlemleri Muafiyet Sınavı Başvuru Dilekçesi 3 Gün
35 Yaz Dönemi Eğitim Öğretim İşlemleri:Üniversitemizde ve diğer yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim gören öğrencilerin Yaz döneminde eğitim öğretim görme işlemleri Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Başvuru Dilekçesi 15 Gün
36 Öğrenci Temsilciliği Seçimi İşlemleri:Üniversitemizde eğitim öğretim gören öğrencilerimiz arasında yapılacak seçimler ile Sınıf/Bölüm ve Okul Temsilciliği seçilmesi Öğrenci Temsilciliği Adaylık Dilekçesi 15 Gün
37 Öğrencinin Dilekçesine Cevap:Öğrencinin isteğini dilekçe ile başvurarak talep etmesi Dilekçe 7 Gün
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Yüksekokul Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Yüksekokul Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Yüksekokul Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Yüksekokul Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919