<
SIRA NO Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler En Geç Tamamlanma Süresi
1 Öğrencinin "İsteğe Bağlı Staj" programına katılma isteği
  1. Öğrenci staj yapacağı iş yerini bulamadıysa: OMÜSİGEM'e başvurur form 2 doldurulur.
  2. İşyerinin stajer öğrenci talebi varsa form :1 işyeri tarafından doldurulur OMÜSİGEM'e bırakır.
  3. Öğrenci staj yapacağı yeri bulmuşsa form:3 doldurulur işyerine onaylattırır bölümünde staj komisyonuna imzalatır sgk dan veya e-devlet sisteminden aldığı müstahaklık belgesi ve kimlik fotokopisiyle beraber OMÜSİGEM'e müracatını yapar.
  4. Öğrenci stajını bitirdikten sonra OMÜSİGEM de mevcut olan : 4, 5, 6 nolu formlar doldurulup OMÜSİGEM'e teslim eder. Öğrenci" İsteğe Bağlı Staj" sonrası zorunlu stajını yapmamışsa bölümüne verdiği dilekçe ve yönetim kurulunun onayı ile zorunlu stajında düşebilir.
Staj Başlama ve Bitiş süreleri arasında.
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Merkez Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Merkez Müdürü
E-Posta  :  sagem@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919-1046
İkinci Müraacat Yeri  :  Rektörlük
İsim  : 
Ünvan  :  Rektör Yardımcısı
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919