SIRA NO Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler En Geç Tamamlanma Süresi
1 Genel Katılıma Açık Ücretli Eğitim
  1. OMÜ-SEM kayıt formu
  2. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
6 ay
2 Kurumlara Özel Eğitim
  1. Kurumun OMÜSEM’den eğitim istediğine dair talep yazısı
  2. OMÜSEM kayıt formu
1 ay
3 Genel Katılıma Açık Ücretsiz Eğitim Kurumun OMÜSEM’den eğitim istediğine dair talep yazısı (eğitim, bir kurum tarafından istendiği takdirde) 1 ay
4 Sertifika Eğitimi
  1. OMÜSEM kayıt formu
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
  4. Eğitimin gerektirdiği belgeler (Diploma fotokopisi, çalışma belgesi vs.)
12 ay
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi(OMÜ-SEM)
İsim  : 
Ünvan  :  Merkez Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 457 6045
Fax  :  0362 457 6049
İkinci Müraacat Yeri  :  Rektörlük
İsim  : 
Ünvan  :  Rektör Yardımcısı
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
Fax  :  0362 457 6091