SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
KADIN VE TOPLUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (OKTAM)
1 Kadın sorunları ile ilgili bilimsel araştırma Yurt içinde ve dışında, kadın sorunları ve sağlığı ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan her konuda araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek, 1 Yıl
2 Farkındalık çalışmaları Kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, televizyon programları, kadın film festivalleri, kadın kurultayı düzenlemek ve kadın girişimciliğini desteklemek, 1 Yıl
3 Eğitim Kadına yönelik eğitim çalışmaları yapmak 3 Ay
4 Paydaş istekleri doğrultusunda yapılan çalışmalar Kamu veya özel kurum, kuruluş ve kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar, programlar gerçekleştirmek, yayınlar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek, 6 Ay
5 Danışmanlık destek hizmetleri Yapacağı her türlü faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerle işbirliği yapmak; talep edildiği takdirde danışmanlık hizmeti sunmak 6 Ay
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  OMÜ Kurupelit Kampüsü Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (OKTAM)
İsim  : 
Ünvan  :  Merkez Müdürü
E-Posta  :  okam@omu.edu.tr
Telefon  :  90 362 312 1919-5375
İkinci Müraacat Yeri  :  Rektörlük
İsim  : 
Ünvan  :  Rektör Yardımcısı
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919