SIRA NO Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler En Geç Tamamlanma Süresi
1 Merkez Yönetim Kurulu Gündeme alınan konular ile ilgili evraklar 1 gün
2 Özel Eğitim Sürecinde Ailelerin Bilgilendirme ve Bilinçlendirilmesi Gelişimsel Engelli bireyin gelişim seyrinin her ders sonrası gelişiminin ve uygulanması gereken hususların aileye aktarılması, ailelerin bilinçlendirilmesi, böylelikle özel eğitimde gelişim sürecinin hızlandırılması ve verimliliğin artırılması. Özel Eğitim Süresince
3 Eğitim Sürecinin Takibi Her Gelişimsel Birey için Gelişimsel Eğitim Sürecinin oluşturulan veri tabanına işlenerek depolanması, kurum faaliyetlerine ivme kazandırılması. 1 Yıl
4 Yıllık İzin
 1. İzin formu
 2. Evrakların Personel Dairesi Başkanlığına Ulaştırılması (EBYS üzerinden)
1 gün
5 Mazeret İzini (657/104-Ç)
 1. Mazeretini belirten dilekçe
 2. İzin formu
 3. Evrakların Rektör oluruna sunulması ve Personel Dairesi Başkanlığına Ulaştırılması (EBYS üzerinden)
3 gün
6 Satınalma
 1. Bütçe ve Ödenek Kontrolü (Ödenek Yoksa Alım Talebi Rektörlüğe bildirilir) Harcama Onay Belgesi.
 2. Piyasa Fiyat Araştırması
 3. Tekliflerin Değerlendirilmesi
 4. Sipariş Verilmesi
 5. Malın veya Hizmetin Teslimi ve Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı
 6. Taşnır Fişinin Kesilmesi (gerekli durumlarda)
 7. Ödeme Emri Belgesinin Düzenenmesi
 8. Evrakların Ödeme için Satrateji Geliştirme Daire Başkanlığına Sunulması (Ödeme döner sermaye bütçesinden yapılacaksa, Döner Sermaye Saymanlığına Sunulur)
15 iş günü
7 Taşınır Giriş-Çıkış-Devir-Kayıttan Düşme-Sayım
 1. Taşınır İstek Belgesi- Taşınır İşlem Çıkış Fişi-Zimmet Raporu-Dayanıklı Taşınırlar Listesi
 2. Devir İstek Formu-Taşınır İşlem Fişi devir çıkışı
 3. Kurum dışı çıkış protokolü formu.Kurum İstek yazısı.
 4. Taşınır İşlem Çıkış Fişi-Zimmet Raporu-Dayanıklı Taşınırlar listesi
 5. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi-Taşınır İşlem hurda çıkışı-Komisyon oluşum Tutanağı
 6. Komisyon Oluşum Tutanağı-Sayım Tutanağı
 7. Sayım Döküm Cetveli-Harcama Birimi Yönetim
 8. Hesabı Cetveli-Ambar devir teslim Tutanağı
3 iş günü
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Merkez Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Merkez Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 457 5970
Fax  :  0362 457 6009
İkinci Müraacat Yeri  :  Rektörlük
İsim  : 
Ünvan  :  Rektör Yardımcısı
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919-7002-7003
Fax  :  0362 457 6091