SN Hizmetin Adı BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
Kodu Cihaz/Kit Adı Verilen Hizmetin Adı
BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ
1 BT100 DNA İzolasyon Kiti DNA İzolasyonu
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
2 BT101 RNA İzolasyon Kiti RNA İzolasyon
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
3 BT102 PCR Cihazı PCR hazırlık (1 bölge)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
4 BT103 PCR Cihazı PCR cihaz kullanımı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
5 BT104 PCR Cihazı PCR optimizasyon (Primer araştırıcı tarafından karşılanır.)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
6 BT105 PCR Saflaştırma Kiti PCR ürünü saflaştırma
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
7 BT106 cDNA Sentez Kiti cDNA Sentezi
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
8 BT110 Real Time-PCR Cihazı Real Time PCR hazırlık (1 bölge)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
9 BT111 Real Time-PCR Cihazı Real Time PCR optimizasyonu (Primer araştırıcı tarafından karşılanır.)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-10 Gün
10 BT112 Real Time-PCR Cihazı Real Time PCR cihaz kullanımı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
11 BT120 Yatay Elektroforez Cihazı Agaroz jel elektroforezi
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
12 BT130 QubitFlorometrik Ölçüm Cihazı FlorometrikdsDNA miktar tayini, 5-10 µg/mL (BR)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
13 BT131 QubitFlorometrik Ölçüm Cihazı FlorometrikdsDNA miktar tayini , 0,5-1 ng/mL (HS)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
14 BT140 Nanodrop Cihazı Düşük hacimli spektrofotometrikkonsantrasyon tayini
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
15 BT150 Yeni Nesil Dizileme Cihazı Hedef dizileme
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir
16 BT151 Yeni Nesil Dizileme Cihazı 16S Metagenomik
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir
17 BT152 DNA İzolasyon Kiti Küçük genom dizileme (Small GenomeSequencing) ≤ 5 Megabaz
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir
18 BT153 DNA İzolasyon Kiti Küçük RNA dizileme (Small RNA, miRNAsequencing)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir
19 BT154 Yeni Nesil Dizileme Cihazı RNA-seq (RNA Dizileme-RNA Sequencing)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir
20 BT160 Liyofilizatör Liyofilizatör
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
21 BT170 Ultrasantrifüj Ultrasantrifüj cihaz kullanımı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
22 BT180 Dikey Elektroforez SDS-PAGE
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
23 BT181 Dikey Elektroforez 2D PAGE
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
24 BT182 İzoelektrik Fokuslama Cihazı İzoelektrik Fokuslama
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
25 BT183 Western Blotlama Cihazı Western Blot
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-15 Gün
26 BT184 Jel Görüntüleme Cihazı Jel görüntüleme cihaz kullanım
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
27 BT190 İklim Odası İklimleme hizmeti
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-12 ay
28 BT200 Biyoanalizör DNA, RNA, protein analizi
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
29 BT210 Biyoreaktör/Fermentör Biyoreaktör/Fermentör (otoklav hariç)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-7 Gün
30 BT220 Mikroarray Sistemi cRNA sentezi+hibridizasyon+yıkama-boyama+tarama
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
Hizmet süresi örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir
31 BT221 Mikroarray Sistemi Hibridizasyon+yıkama-boyama+tarama
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
Hizmet süresi örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir
32 BT230 PC–Protein Kromatografisi PC–Protein Kromatografisi
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
Hizmet süresi örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir
33/td> BT240 Anaerobik Jar Anaerobik jar kullanımı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
34 BT241 Soğuk Hava Deposu Soğuk hava deposu kullanımı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-12 Ay
35 BT242 Rotary Evaporatör Rotaryevaporatör kullanımı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
36 BT243 Vakumlu Santrifüj Vakumlu santrifüj kullanımı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
37 BT244 İnkubatör (CO2) İnkubatör (CO2) kullanımı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
38 BT245 Kuru Hava Sterilizatörü Kuru hava sterilizatörü kullanımı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
39 BT246 Vakumlu Etüv Vakumlu etüv kullanumı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
40 BT247 Elektroporasyon Elektroporasyon
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
41 BT248 Saf Su Saf su alımı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
42 BT249 Ultra Saf Su Ultra saf su alımı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
43 BT250 Hücre Sayımı Hücre Sayımı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
44 BT300 Otoklav (Sterilizasyon)* Otoklav (sterilizasyon) kullanımı*
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
45 BT301 Etüv* Etüv kullanımı*
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
46 BT302 Derin Dondurucu (-80°C)* Derin dondurucu kullanımı (-80°C )*
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-12 Ay
47 BT303 Sensörlü Vorteks* Sensörlü vorteks kullanımı *
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
48 BT304 Sensörlü Bunsen Ocağı* Sensörlü bunsen ocağı kullanımı *
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
49 BT305 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı* Isıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanımı*
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
50 BT306 Soğutmalı Santrifüj* Soğutmalı santrifüj kullanımı*
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
51 BT307 Steril Kabin* Steril kabin kullanımı*
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
52 BT308 Orbital Çalkalayıcı* Orbital çalkalayıcı kullanımı*
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
53 BT309 Stomacher* Stomacher kullanımı *
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
54 BT310 Kuru Blok* Kuru blok kullanımı *
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
55 BT311 UltrasonikHomojenizatör* Ultrasonikhomojenizatör kullanımı *
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
56 BT312 Çalkalamalı İnkübatör * Çalkalamalı inkübatör kullanımı *
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
57 BT313 Su Banyosu* Su banyosu kullanımı *
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
58 BT314 İnfrared Sıcaklık Ölçer* İnfrared sıcaklık ölçer kullanımı*
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
59 BT315 Buzdolabı* Buzdolabı kullanım kullanımı*
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-12 Ay
60 BT316 Kimyasal Dolabı* Kimyasal dolabı kullanım kullanımı*
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-12 Ay
61 BT317 Otomatik Dispenser* Otomatik dispenser kullanımı *
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
62 BT318 Mikrosantrifüj* Mikrosantrifüj kullanımı *
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
63 BT319 Hassas Terazi* Hassas terazi kullanımı*
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-3 Gün
GÖRÜNTÜLEME VE KARAKTERİZASYON BİRİMİ
64 GK100 LC-MS/MS Yöntem geliştirme
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
65 GK101 LC-MS/MS Kalitatif analiz (İlk 5 bileşen)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
66 GK102 LC-MS/MS Kantitatif analiz (İlk 5 bileşen)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
67 GK103 LC-MS/MS Kantitatif analiz(İlave bileşen başına)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
68 GK104 LC-MS/MS Kantitatif analiz(İlave bileşen başına)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
69 GK105 LC-MS/MS Ekstraksiyon
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
70 GK106 LC-MS/MS Numune hazırlama
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
71 GK107 LC-MS/MS Kütüphane tarama
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
72 GK110 Partikül Boyutu Ölçüm Cihazı Yaş veya kuru analiz
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
73 GK120 Taramalı Elektron Mikroskobu Taramalı elektron mikroskobu SE, BSE, in-lens SE+BSE, STEM, EDS, WDS, EBSD, GSR
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
74 GK121 Taramalı Elektron Mikroskobu 1 Set C, Au/Pd kaplama (1 set en fazla numune ve 8 cm2 alan)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
75 GK122 LEICA EM UC7 Ultramikrotom kullanımı (Oda sıcaklığında)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
76 GK123 LEICA EM UC7+ LEICA EM FC7 Ultramikrotom kullanımı (Kriyagen sıcaklıkta)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
77 GK124 LEICA EM KMR3, LEICA EM TRIM2 LEICA EM AC20, LEICA EM TP Ultramikrotomnumune hazırlama ve sarf malzeme kullanımı (Cam bıçak yapıcı, trimleme, doku takip vs.)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
MALZEME VE NANO TEKNOLOJİ BİRİMİ
78 MN100 INSTRON 5982 100KN Basma/Çekme/3 Nokta Eğme/4 Nokta Eğme 100 kNoda sıcaklığı
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-5 Gün
79 MN110 DSC (-90°C-550°C)TA Q2000 DSC
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-5 Gün
80 MN111 DMA DMA (25°C-600°C)TA Q800 DMA
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-5 Gün
81 MN112 DMA (-150°C - 600°C)TA Q800 DMA
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-5 Gün
82 MN113 TGA/DSC (25°C-1500°C) TA Q600 SDT
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-5 Gün
83 MN114 TGA+FTIR (25°C-1500°C) TA Q600 SDT
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-5 Gün
84 MN115 FTIR BrukerTensor 27 Fıtır
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-5 Gün
85 MN120 Renk Ölçüm Cihazı KonicaMinolta Cm-5
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-2 Gün
86 MN130 XRD MK110 Toz örnek/ince film kırınım deseni çekimi
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-2 Gün
87 MN131 XRD MK111 Böbrek, mesane ve safra taşı kalitatif analizi
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-2 Gün
88 MN132 XRD MK112 kalitatif faz analiz ( desen çekimi ve ICDD PDF-4+kütüphanesine göre)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-5 Gün
89 MN133 XRD MK113 Rietveldkantitatif analizi (desen çekimi ve ICDD PDF-4+kütüphanesine göre)
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-5 Gün
90 MN134 XRD Diğer analizlerde ücretlendirme, yapılacak analizlere göre değişmektedir.
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
1-5 Gün
91 MN140 AFM NT-MTD
 1. İstek Yazısı
 2. Ödeme Belgeleri
 3. Hizmet Başvuru Formu
 4. Numune Kabul Formu
 5. Paydaş Proje Protokolü
 6. Hizmet Sözleşmesi
3-7 Gün
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  KİTAM Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  KİTAM Müdürü
Adres  : 
Telefon  :  0362 312 19 22
Faks  :  0362 457 60 24
E-Posta  :  kitam@omu.edu.tr
İkinci Müraacat Yeri  :  Rektörlük
İsim  : 
Ünvan  :  Rektör Yardımcısı
Adres  : 
Telefon  :  0362 312 1919-7002-7003
Faks  :  0362 457 60 91
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr