SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM)
1 Deney Hayvanları Çalışması Proje Uygulama İşlemleri
  1. Başvuru Formu
  2. Projenin HADYEK tarafından onaylandığını gösteren onay belgesi
  3. Deney hayvanları kullanım sertifikası örneği
  4. Proje ücretinin ödendiğine dair banka dekontu veya fatura
6 ay
2 Deney Hayvanları Satış İşlemleri
  1. Başvuru Formu
  2. Projenin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulları tarafından onaylandığını dair etik kurul onay belgesi ve proje içeriğini gösteren belge
  3. Deney hayvanları kullanım sertifikası örneği
  4. Projenin yapılacağı merkezin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylandığını gösterir çalışma izin belgesi örneği
  5. Gıda Tarım ve Hayvancılık il ve İlçe Müdürlükleri tarafından verilen nakil belgesi
  6. Deney hayvan satış ücretinin ödendiğine dair banka dekontu veya fatura
3 ay
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Deney Hayvanları Uygulama ve Araş. Merk.(DEHAM)
İsim  : 
Ünvan  :  Merkez Müdürü
E-Posta  :  deham@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919-6280
İkinci Müraacat Yeri  :  Rektörlük
İsim  : 
Ünvan  :  Rektör Yardımcısı
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919