SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
1 Eğitim Öğretim Amaçlı Kurs Açılması Açılacak olan kursların belirlenmesi 15 Gün
2 Yönetim Kurulu Kararı Alınması Açılacak olan Kurslar için Birim Yönetim Kurulu Kararı Alınır, Alınan Yönetim Kurulu Kararı Üniversite Yönetim Kuruluna Sunulur. 1 Ay
3 Kurs Ön Kayıtları Kurslar için Önkayıtlar alınır ve yeterli sayıya ulaşılınca kurs açılır. 15 iş günü
4 Öğretim Elemanlarının Belirlenmesi Açılacak kurslarla ilgili öğretim elemanlarına teklif götürülür. 10 iş günü
5 Kurs Ücretleri Kesin kayıt yaptıran kursiyerlerden ücretlerin ilgili Banka Şubesine yatırılması istenir. 15 Gün
6 Satınalma Kursu tamamlayan kursiyelere törenle sertifikaları verilir.Araç gereç satın alma, Arge ve hazine payları) yapılır. 5 iş günü
7 Sertifika Töreni Kursu tamamlayan kursiyelere törenle sertifikaları verilir. 1 gün
8 Ücretler Kursun sona ermesi ile Görevlendirilen öğretim elemanlarına ek (döner sermaye) ödeme yapılır. 10 iş günü
9 Merkez Yönetim Kurulu Gündeme alınan konular ile ilgili evraklar 1 gün
10 Görüş ve Araştırma Talebi Görüş ve araştırma içeriğini belirten yazı (Merkezin görev alanına giren konularda olmalıdır). 1-3 Ay
11 Yıllık İzin
 1. İzin formu
 2. Evrakların Personel Dairesi Başkanlığına Ulaştırılması(EBYS üzerinden)
1 gün
12 Mazeret İzini (657/104-Ç)
 1. Mazeretini belirten dilekçe
 2. İzin formu
 3. Evrakların Rektör oluruna sunulması ve Personel Dairesi Başkanlığına Ulaştırılması (EBYS üzerinden)
3 gün
13 Satınalma
 1. Bütçe ve Ödenek Kontrolü (Ödenek Yoksa Alım Talebi Rektörlüğe bildirilir) Harcama Onay Belgesi.
 2. Piyasa Fiyat Araştırması
 3. Tekliflerin Değerlendirilmesi
 4. Sipariş Verilmesi
 5. Malın veya Hizmetin Teslimi ve Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı
 6. Taşınır Fişinin Kesilmesi (gerekli durumlarda)
 7. Ödeme Emri Belgesinin Düzenenmesi
 8. Evrakların Ödeme için Satrateji Geliştirme Daire Başkanlığına Sunulması (Ödeme döner sermaye bütçesinden yapılacaksa, Döner Sermaye Saymanlığına Sunulur)
15 iş günü
14 Taşınır Giriş-Çıkış-Devir-Kayıttan Düşme-Sayım
 1. Taşınır İstek Belgesi- Taşınır İşlem Çıkış Fişi-Zimmet Raporu-Dayanıklı Taşınırlar Listesi
 2. Devir İstek Formu-Taşınır İşlem Fişi devir çıkışı
 3. Kurum dışı çıkış protokolü formu.Kurum İstek yazısı.
 4. Taşınır İşlem Çıkış Fişi-Zimmet Raporu-Dayanıklı Taşınırlar listesi
 5. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi-Taşınır İşlem hurda çıkışı-Komisyon oluşum Tutanağı
 6. Komisyon Oluşum Tutanağı-Sayım Tutanağı
 7. Sayım Döküm Cetveli-Harcama Birimi Yönetim
 8. Hesabı Cetveli-Ambar devir teslim Tutanağı.
3 iş günü
15 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Biriminden gelen yazı 5 iş günü
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Merkez Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Merkez Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Rektörlük
İsim  : 
Ünvan  :  Rektör Yardımcısı
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919