SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM-OMÜ)
1 Çevre Sorunları ile ilgili farkındalık yaratma çalışmaları Üniversite ve Samsun’da mevcut problemlerin irdelenmesi, farkındalık yaratılması, eğitimler verilmesi 1 Yıl
2 Sıfır atık çalışmaları Üniversitemizde kurulan sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması 1 Yıl
3 Hizmet içi Eğitim Sıfır atık temizlik görevlilerinin eğitimi 2 Ay
4 Sürdürülebilirlik çalışmalarının üniversitede uygulanması Üniversitenin çevre ve sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirme ve uygulamaya geçiş 2 Yıl
5 Kaynak verimliliği Üniversite ve bölgemizde üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi 1 Yıl
6 Üniversite geri dönüşüm, geri kazanım faaliyetlerin uygulanmasının sağlaması Sıfır atık sürecinin bir ileri aşamasında 5 R prensinin uygulanabilirliği 6 Ay
7 Sıfır atık belgesini temel seviyeden bir üst seviyeye taşımak Bronz sıfır atık alınması 2 Yıl
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM-OMÜ)
İsim  : 
Ünvan  :  Merkez Müdürü
E-Posta  :  yuksel.ardali@omu.edu.tr
Telefon  :  90 362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Rektörlük
İsim  : 
Ünvan  :  Rektör Yardımcısı
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919