SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
1 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi KBS Yetkilendirilmesi İşlemi Görevlendirme Yazısı 2 Gün
2 Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi İşlemi
 1. Dilekçe
 2. Olur Yazısı
2 Gün
3 Devir Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi İşlemi Kurumlar arası ise Resmi Yazı 7 Gün
4 Satın Alma Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi İşlemi
 1. Teklif Mektubu
 2. Teknik Şartname
 3. Fatura
7 Gün
5 Sayım Fazlası Taşınırların Giriş İşlemi Sayım Tutanağı 2 Gün
6 Devir Yoluyla Taşınırların Çıkış İşlemi
 1. Taşınır İstek Belgesi
 2. Taşınır İşlem Fişi
 3. Zimmet Fişi
2 Gün
7 Hurdaya Ayırma Yoluyla Taşınırların Çıkış İşlemi
 1. Teklif ve Onay Tutanağı
 2. Onay Belgesi
2 Gün
8 Tüketim Yoluyla Taşınırların Çıkış İşlemi
 1. Taşınır İstek Belgesi
 2. Onay Belgesi
2 Gün
9 Hizmete Yönelik Mal/Malzemelerin Kullanıcıya Zimmetlenmesi İşlemi
 1. Taşınır İstek Belgesi
 2. Onay Belgesi
2 Gün
10 Atıl Hale Gelen veya Kullanılmayan Malzemelerin Ambara İade İşlemi İlgili Birimin teklif yazısı 1 Gün
11 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin Değişimi Halinde Gerçekleşen Devir İşlemi Devir Kurulu Onayı 5 Gün
12 Ambarlardaki Mal/Malzemelerin Sayım İşlemi Sayım Kurulu Onayı 5 Gün
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Fakülte Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Fakülte Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Dekanlık
İsim  : 
Ünvan  :  Dekan
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919