SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
SATIN ALMA BİRİMİ
1 Pazarlık usulü ihale işlemi
 1. İhale Dosyası
 2. Teklif Zarfları
13 Gün
2 Açık ihale usulü ile mal ve hizmet satın alma işlemi
 1. İhale Dosyası
 2. Teklif Zarfları
13 Gün
3 Kredi yolu ile satın alma
 1. Onay Belgesi
 2. Muhasebe İşlem Fişi
10 Gün
4 22-d ve 22-a/b/c usulüne göre doğrudan temin alımı işlemi
 1. Onay Belgesi
 2. Teklif Yazısı
10 Gün
5 Fakültemizde yapılan ihalelere olabilecek şikayetler ve itirazların değerlendirilmesi işlemleri Dilekçe 13 Gün
6 Yapılan İhalelerde verilen teminatların iadesi işlemi
 1. Teminat İstek Yazısı
 2. SGK 'dan ilişiksiz Belgesi
 3. Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge
5 Gün
7 Yapılan ihalelerin ödemeleri işlemi
 1. Fatura
 2. SGK Aylık Prim Belgesi (İşçilik Hizmet Alımı)
15 Gün
8 Yüklenici firmalara iş deneyim belgesi verilmesi işlemi Talep Yazısı 1 Gün
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Fakülte Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Fakülte Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Dekanlık
İsim  : 
Ünvan  :  Dekan
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919