SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
PROJE İŞLERİ BİRİMİ
1 Her yıl öğretim elemanları tarafından yapılan proje başvuru işlemleri
 1. Proje Öneri Formu
 2. Proje Dosyası (3 Suret)
PYO Alt ve Üst Komisyonları ile PYO Kuruluna bağlıdır.
2 Projede ihtiyaç duyulan ek bütçe ve ek süre talebi işlemleri
 1. Ek Bütçe Talep Formu
 2. Ek Süre Talep Formu
1 Ay (BAP Yönetim Kuruluna Bağlıdır.)
3 İvedi Giderlerin Karşılanması
 1. Avans Talep Formu
 2. İhtiyaç Belgesi
10 Gün
4 Kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilecek mal ve hizmet alımlarında bedelin peşin olarak ödenmesi gerektiği durumlarda kredi işlemi Kredi Talep Formu 10 Gün
5 Sarf malzeme ve hizmet alımı işlemleri
 1. Mal ve Hizmet alımı Talep Formu
 2. Teknik ve İdari Şartname
 3. Teklif Yazıları
15 Gün
6 Projede kullanılmak üzere talep edilecek demirbaş malzeme alımı işlemleri
 1. Mal ve Hizmet alımı Talep Formu
 2. Teknik ve İdari Şartname
 3. Teklif Yazıları
1 Ay
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Fakülte Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Fakülte Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Dekanlık
İsim  : 
Ünvan  :  Dekan
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919