SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
PERSONEL İŞLERİ
1 Fakültemizde ilan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru işlemleri
 1. Yabancı Dili Belirten Bir Dilekçe ile Deneme Dersi Konularını Bildiren Dilekçe
 2. Özgeçmiş
 3. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 Takım Dosya
 4. Tastikli Mezuniyet Belgesi
 5. Doktora ve Uzmanlık Belgesinin Onaylı Sureti
2 Ay
2 Fakültemizde ilan edilen Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrolarına başvuru işlemleri
 1. Başvuru Dilekçesi
 2. özgeçmiş
 3. Lisans Mezuniyet Belgesi
 4. Lisans Transkript Belgesi
 5. ALES Belgesi
 6. Yabancı Dil Belgesi
 7. 1 Adet Foğoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
 8. İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak Yüksek lisans ve doktora belgesi
 9. Varsa Yayınlanmış veya Yayınlanacak Olan Bilimsel Çalışmalar
 10. Tecrübe Belgesi (Öğretim Görevlisi ve Uzman Kadrolarına Başvurular İçin)
1 Ay
3 Fakültemiz kadrolarına atanan Akademik ve İdari personelin göreve başlaması işlemleri
 1. Fotoğraf 4 adet (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
 2. Resimli Bilgi Formu
 3. Mal Bildirim Beyannamesi
 4. Etik Sözleşme
 5. Akademik Personel Bilgi Formu
 6. Aile Bildirim Beyannamesi
 7. Nakil Bildirim Formu (Naklen atanmalarda)
1 Gün
4 Yıllık İzin talebinde bulunacak personel işlemleri Yıllık izin formu 1 Saat
5 Sıhhi İzin kullanacak personeller için yapılan yazışmalar Sağlık Raporu 1 Saat
6 Mazeret izni (Doğum ve ölüm izni dahil) kullanacak personel için yapılan yazışmalar
 1. Dilekçe
 2. Mazerete ilişkin belge (Doğum öncesi veya doğum sonrası doktor raporu, Doğum Raporu, Ölüm Tutanağı vb.)
1 Saat
7 Aylıksız izin kullanacak personel için yapılacak yazışmalar Dilekçe 5 Gün
8 Her eğitim-öğretim yarıyılı başında lisans programlarında bulunan dersleri vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi işlemleri Görevlendirme Formu 15 Gün
9 Fakültemiz personelinin,kongre, konferans,sempozyum, proje vb. bilimsel faaliyetler ile kurumun işleri ile ilgili görevlendirilmeleri işlemleri
 1. Geçici Görev Formu
 2. Davetiye
 3. Program
 4. Bölüm Teklifi
20 Gün
10 Öğretim Üyesi bulunmayan dersler veya özel bilgi ve uzmanlık isteyen konuların eğitim-öğretim ve uygulamaları için Öğretim Görevlisi görevlendirmesi işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Diploma onaylı sureti
10 Gün
11 Fakültemiz personelinin, kongre, konferans, sempozyum, proje vb. bilimsel faaliyetler ve kurumun işleri ile ilgili görevlendirilmeleri işlemleri
 1. Geçici Görev Formu
 2. Davetiye
 3. Program
 4. Bölüm Teklifi
 5. FYK Kararı
 6. BAP Destek Formu
20 Gün
12 Görev süresi sona eren Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Uzman Personelin Görev sürelerinin yenilenmesi işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Bilimsel Faaliyetleri Gösteren Dosya
 3. Bölüm Teklifi
1 Ay
13 Görev süresi sona eren Araştırma Görevlilerinin görev sürelerinin yenilenmesi işlemleri
 1. Dilekçe
 2. Bilimsel Faaliyetleri Gösteren Dosya
 3. Bölüm Teklifi
15 Gün
14 Kurumumuzdan nakil yoluyla başka kurumlara geçecek personelin ayrılış işlemleri
 1. İlişik Kesme Formu
 2. Devir Teslim Tutanağı
 3. Maaş Nakil İlmuhaberi
3 Saat
15 Kurumumuzdan emeklilik, ölüm, istifa yoluyla ayrılış işlemleri
 1. İlişik Kesme Formu
 2. İlişik Kesme Formu
 3. Ölüm Tutanağı
1 Gün
16 Fakülte Kuruluna Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçent Üye seçimi işlemleri Adaylık Dilekçesi 3 Saat
17 Fakülte Kurulu Toplantısı işlemleri
 1. Gündem ve Davet Yazısı
 2. Gündemlere ait Yazılar ve Ekleri
3 Saat
18 Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçent Üye seçimi işlemleri Dilekçe 3 Saat
19 Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısı İşlemleri
 1. Gündem ve Davet Yazısı
 2. Gündemlere ait Yazılar ve Ekleri
3 Saat
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Fakülte Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Fakülte Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Dekanlık
İsim  : 
Ünvan  :  Dekan
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919