SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
DESTEK HİZMETLERİ
1 Birimimizde oluşan ve belirli süre içerisinde arşivlenecek evrakların tasnif işlemi Arşivlenecek Evrakların Listesi 2 Gün
2 Birimimizde görevli hizmet aracının resmi görev için görevlendirilme işlemi
  1. Dilekçe
  2. Olur Yazısı
1 Saat
3 Birimimize gelen resmi ve şahsi evrakların kayıt işlemi Gelen Evrak 5 Dakika
4 Birimimizde görevli personelin veya kayıtlı öğrencilerin ortak kullanım alanlarında bulunan elektronik cihazlara ve internet erişimine destek hizmetinin sunulması işlemi Başvuru 10 Dakika/2 Saat Aralığı
5 Dilek ve şikayet konulu başvurular Dilekçe 30 Gün
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Fakülte Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Fakülte Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Dekanlık
İsim  : 
Ünvan  :  Dekan
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919