SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
TAHAKKUK BİRİMİ
1 GÖREVDEN AYRILMA
 1. Ayrılış yazısı. (Anabilim Dalı Başkanlığınca hazırlanan)
 2. İlişik kesme formu.
 3. Taşınır Devir Teslim Belgesi.
 4. SGK Ayrılış Bildirgesi.
2 iş günü
2 YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ
 1. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi. MYHBY Örnek No: 27
 2. Konaklama giderleri için ödenen ücretlere ilişkin fatura
 3. Katılım Belgesi.
 4. Uçakla Yapılan Seyahatlerde yolcu bileti.
5 iş günü*
3 YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ
 1. Göreve başlama yazısı.
 2. Atama onay sureti.
5 iş günü
4 YURT İÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ
 1. Fatura.
 2. Özel Görüşme yapılmış ise giderin ödendiğine ilişkin dekont.
5 iş günü
5 EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Ek ders ücreti beyannamesi Beyannamelerde izin/rapor/ görevlendirme durumlarının belirtilmiş olması gerekir. 5 iş günü**
6 SINAV ÜCRETİ ÖDEMELERİ
 1. Sınav Ücret Beyannamesi.
 2. Sınav programlarına ilişkin anabilim dalı başkanlığının yazısı.
5 iş günü**
7 AİLE YARDIMINDAN YARARLANMA Aile Yardımı Beyannamesi. İlk Maaş Ödemesi
8 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN YARARLANMA Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Beyannamesi İlk Maaş Ödemesi
9 ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI VERGİ İNDİRİMİ Sigorta priminin yatırıldığına ilişkin banka dekontu. 1 saat
10 İLGİLİ MAKAMA BELGE İSTEKLERİ Bilgi ve belgenin düzenlenme gerekçesini belirten dilekçe. 2 iş günü
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Enstitü Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Enstitü Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Enstitü Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Enstitü Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919