SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
SATINALMA BİRİMİ
1 Doğrudan Temin
 1. Strateji Geliştime Daire Başkanlığından alınan Uygun Görüş Formu
 2. Avans gerekçesinin ve miktarının belirtilldiği Onay Belgesi
5 iş günü
2 Mal Giriş
 1. Harcama Onay Belgesi
 2. Fatura
 3. Ödeme Emri Belgesi
 4. Muayene Kabul Komisyon Raporu
 5. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
 6. Taşınır İşlem Fişi
 7. Uygun Görüş Formu
15 iş günü
3 Çıkışlar Taşınır İstek Belgesi- Taşınır İşlem Çıkış Fişi-Zimmet Raporu (Demirbaşlar ile ilgili değişiklik olduğunda) 3 iş günü
4 Devir Devir İstek Formu-Taşınır İşlem Fişi devir çıkışı-Kurum dışı çıkış protokolü formu.Kurum İstek yazısı. 5 iş günü
5 Kayıttan Düşme Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi-Taşınır İşlem hurda çıkışı-Komisyon oluşum Tutanağı-Kayıttan düşülecek malzemeler için ilgili birimden alınan tutanak 15 iş günü
6 Mali Yılı Sayımları
 1. Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli ( Form 14)
 2. Taşınır Sayım Döküm Cetveli (Form 13)
5 iş günü
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Enstitü Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Enstitü Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Enstitü Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Enstitü Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919