SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
1 Araştırma görevliliğine başvuru-atanma
 1. Form dilekçe.
 2. ALES Belgesi.
 3. Yabancı Dil Belgesi.
 4. Öğrenci Belgesi.
 5. Lisans Mezuniyet Belgesi.
 6. Lisans Transkript.
 7. Özgeçmiş.
 8. Tecrübe belgesi. (Varsa)
30 iş gün
2 Araştırma görevlilerinin göreve başlama işlemleri
 1. Atama Onayı.
 2. Naklen atama yapılmış ise Maaş Nakil İlmuhaberi.
 3. Göreve Başlama Yazıları.
 4. SGK İşe Giriş Bildirgesi.
 5. Asgari Geçim İndirim Formu.
 6. Aile Yardım Bildirimi.
 7. Etik Sözleşme.
 8. Mal Bildirim Formu.
 9. Personel Bilgi Formu (Fotograflı).
 10. Akademik Personel Bilgi Formu.
2 iş günü
3 Araştırma görevliliği süre uzatmalar
 1. Araş.Gör. tarafından hazırlanan Araştırma Görevlisi Bilgi Formu.
 2. Danışmanın görüş yazısı. (Danışmanı Varsa)
 3. Anabilim Dalı teklif yazısı.
15 iş günü
4 Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler
 1. Görevlendirmeye ilişkin Rektör oluru ve EYK kararı.
 2. Bilimsel etkinliğe kabul belgesi, sözlü ya da yazılı sunum yapılacak bildirinin özeti, kongre duyurusu ve programı .
 3. Feragat yazısı. (Her bir poster/sözlü sunum ile bir katılımcıya ödeme yapılacağından diğer katılımcıların ücret almadıklarına dair dilekçesi alınır.)
 4. Yurt içi herhangi bir kurum/kuruluşta tez çalışması kapsamında inceleme ve araştırma yapmak, bilgilerini artırmak üzere yolluksuz ve gündeliksiz görevlendirilmek isteyen Araştırma Görevlileri için Danışmanın konu hakkında ayrıntılı gerekçe yazısı ve anabilim dalı başkanlığının teklif yazısı.
5 Yıllık izin-Mazeret izinleri
 1. Yıllık izin formu (ubspersonel.omu.edu.tr sisteminden alınan)
 2. Mazeret izni kullanılacak ise kişinin dilekçesi ekinde mazeretine ilişkin bilgi ve belge eklenecektir.
1 iş günü
6 İzin dönüş işlemleri Anabilim Dalı Başkanlığınca EBYS sisteminden hazırlanan göreve başlama yazısı 1 iş günü
7 Naklen/İstifa/görev süresinin tamamlanması nedeniyle ayrılış işlemleri
 1. İstifa yoluyla ayrılış yapılacak ise bu isteğine ilişkin dilekçe.
 2. Anabilim Dalı ayrılış yazısı.
 3. İlişik Kesme Belgesi.
 4. Taşınır Devir Teslim Raporu.
 5. SGK Ayrılış Bildirgesi.
5 iş günü
8 İlgİlİ makama belge istekleri Bilgi ve belgenin düzenlenme gerekçesini belirten dilekçe. 2 iş günü
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Enstitü Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Enstitü Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Enstitü Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Enstitü Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919