SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ
1 Lisansüstü kontenjanlara başvurular
 1. http://ubs. omu. edu. tr adresinden Elektronik Başvuru (Engelli, 1. Derece Şehit Yakınları, ve Askeri Personel için Durum Belgesi)
 2. Lisansüstü Öğrenci Kontenjanlarına İlişkin yayınlanan ilanda belirtilen diğer belgeler.
20
2 Kesin kayıt
 1. Lisans/Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi. (Aslı-Fotokopisi)
 2. Lisans Transkripti.(Aslı-Fotokopisi)
 3. Askerlik Durum Belgesi.
 4. 2 Adet Fotoğraf.
 5. ALES Sonuç Belgesi.
 6. Yabancı Dil Belgesi
1 Saat
3 Kayıt Yenileme - Ders Kaydı Enstitü Bilgi Sisteminden ders kayıt işleminin yapılması. 1 Saat
4 Ders Ekleme-Bırakma Danışman Öğretim Üyesi tarafından imzalı Ekle-Sil Formu. 1 Saat
5 Ders Saydırma
 1. Öğrencinin dilekçesi, not döküm belgesi ve ders içerikleri.
 2. Danışman Öğretim Üyesinin görüş yazısı /İntibak Komisyon tutanağı.
 3. Anabilim Dalı Başkanlığının teklif yazısı.
15 İş Günüuradan devam
6 Özel öğrencİ kabulü
 1. Öğrencinin dilekçesi
 2. Anabilim dalının konu hakkında görüşünü içeren yazısı.
 3. Özel Öğrenci Katkı Payı Ücreti Banka Dekontu. EYK'unca ders alma teklifi kabul edildiğinde yatırılacaktır
 4. Ders kayıt formu.
15 İş Günü
7 Diğer Yükseköğretim kurumlarından ders alınması
 1. Öğrencinin başvuru dilekçesi ve ders içerikleri.
 2. Danışman öğretim üyesinin görüş yazısı.
 3. Anabilim Dalı Başkanlığının teklif yazısı.
15 İş Günü
8 Askerlik sevk tehir işlemleri
 1. Öğrencinin başvuru dilekçesi.
 2. Askerlik Durum Belgesi
 3. Bakaya durumundaki öğrenciler için kovuşturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı.
15 İş Günü
9 İzinli sayılma (Kayıt Dondurma)
 1. Öğrencinin dilekçesi.
 2. Öğrenci İzin Formu.
 3. Gerekçe gösterilen mazerete ilişkin bilgi ve belge.
 4. Anabilim Dalının teklif yazısı.
15 İş Günü
10 İzinli sayılma (Kayıt Dondurma) dönüş işlemleri İzin süresi sonunda kayıt açtırma isteğine ilişkin öğrencinin dilekçesi. 15 İş Günü
11 Danışman Atama
 1. Öğrenci ve danışman tarafından imzalanan Danışman Atama Formu.
 2. Anabilim Dalı teklif yazısı.
 3. Anabilim Dalı Kurul kararı.
15 İş Günü
12 Tez konusu belirlenmesi
 1. Öğrenci ve danışman tarafından imzalanan Tez Konusu Belirleme Forumu.
 2. Anabilim Dalı teklif yazısı.
 3. Anabilim Dalı Kurul kararı.
15 İş Günü
13 Doktora Yeterlik Sınavı
 1. Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu. (Enstitü Öğrenci İşlerinde kontrol edilmiş ve Enstitü Müdürü tarafından onaylanmış)
 2. Danışman öğretim üyesi tarafından Anabilim Dalı Başkanlığına verilmek üzere hazırlanmış dilekçe.
 3. Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Forumu.
30 İş Günü
14 Tez İzleme Komitesi
 1. Danışman öğretim üyesi tarafından EABD’na verilmek üzere hazırlanmış Tez İzleme Komitesi Öneri Formu.
 2. Anabilim Dalı Kurul Kararı.
 3. Anabilim Dalı teklif yazısı.
15 İş Günü
15 Tez teslimi ve tez savunma sınavı jüri oluşturma
 1. Tez Kontrol Süreci İzleme Forumu.
 2. Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu.
 3. Anabilim Dalı Kurul Kararı.
 4. Anabilim Dalı teklif yazısı.
 5. İntihal Raporu.
15 İş Günü
16 Mezuniyet işlemleri
 1. Yüksek lisans, doktora tez savunma sınav tutanağı ve jüri raporları.
 2. Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin basılmış ve ciltlenmiş tez çalışması.
 3. Tez Veri Giriş Formu. (http://tez2. yok. gov. tr/)
 4. İçeriğinde 3 Adet pdf formatında dosya olan bir adet CD’nin.
 5. İlişik Kesme Formu.
15 İş Günü
17 İlgili makama belge istekleri Bilgi ve belgenin düzenlenme gerekçesini belirten dilekçe. 2 İş Günü
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Enstitü Sekreterliği
İsim  : 
Ünvan  :  Enstitü Sekreteri
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919
İkinci Müraacat Yeri  :  Enstitü Müdürlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  Enstitü Müdürü
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr
Telefon  :  0362 312 1919