SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
BAP BİLİMSEL DESTEK BİRİMİ
1 1921, 1922, 1923 ,1927 kodlu desteklere ilişkin başvurular OMÜ BAP Otomasyon Sistemi üzerinden online yapılır. 45 gün
2 1921 Uluslararası Bilim-Sanat Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı
 1. Uluslararası Bilim-Sanat Etkinliklerine Katılımı Destekleme Başvuru Formu
 2. Davet Mektubu (Bidiri,poster veya çağrılı katılımda görevli olduğuna ait)
 3. Etkinlikte sunulacak Sözlü bildiri yada Poster bildiri metni
 4. Etkinliğin Dayanağı gösteren belge (Yayın ise OMÜ'li diğer yazar varsa feragat)
 5. BAP Komisyon Kararı
 6. Birim Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör oluru
Sürekli
3 1922 Uzun Süreli Yurtdışı Bilimsel Ziyarertleri Destekleme Programı
 1. Yurt dışı Bilimsel Desteği Başvuru Formu
 2. Davet Mektubu (Araştırmanın yapılacağı kurumdan)
 3. Özgeçmiş ve Yayın Listesi
 4. En son alınan diploma belge
 5. BAP Komisyon Kararı
 6. Birim Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör oluru
Sürekli
4 1923 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı
 1. Bilimsel Etkinlik Düzenleme Başvuru Formu
 2. Etkinlik Ayrıntı Formu
 3. Katılımcı Listesi ,Program Duyurusu
 4. BAP Komisyon Kararı
Sürekli
5 1927 Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Donanım Desteği Programı
 1. Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Donanım Desteği Başvuru Formu
 2. Etkinliğin Dayanağı gösteren belge (Yayın ise OMÜ'li diğer yazar
 3. Diğer Araştırıcılara ait Feregat Belgesi, demirbaş belgesi
 4. BAP Komisyon Kararı
Sürekli
6 Programlara ait ödemeler Etkinliklikle ilgili faturalar
  Sürekli
  Faturalar Destek sonrası en geç 1 ay
BAP İDARİ BİRİMİ
1 Bilimsel Araştırma Projeleri Programları
  1901 Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri
  1902 Başlangıç Programı Projeleri
  1903 Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri
  1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projeleri
  1905 Tamamlayıcı Destek Projeleri Programı
  1906 Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projeleri
  1907 Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı Projeleri
  1911 Kariyer Programı Projeleri
2 Başvurular BAP Otomasyon Sistemi üzerinden yapılır.
 1. Proje Yürütücüsü ve AraştırmacılarınTübitak Arbis özgeçmişleri
 2. Etik Kurul Kararı Gerektiren Projelerde Etik Kurul Kararı
 3. Makine ve Teçhizat için Şartname
 4. Proforma fatura (her bir cihaz için en az üç proforma fatura)
 5. Destekleyen kuruluş var ise taahüt belgesi
 6. Dış Destek Belgesi veya Dış Destek Muaf Belgesi
 7. Anabilim Dalı/Bölüm Proje Değerlendirme Kurulu Kararı
 8. Enstitü/Anabilim Dalı Kararı
1 Ay 15 Gün
3 Değerlendirme ve Onay BAP Otomasyon Sistemi üzerinden yapılır.
 1. OMÜ BAP Hakem Değerlendirme Formu
 2. Anabilim Dalı/Bölüm Proje Değerlendirme Formu
3 Ay
  (Proje Değerlendirme Komisyonu ve BAP Komisyonunun Karara Bağlama Süreci)
4 OMÜ BAP Sözleşmesi OMÜ BAP Sözleşmesi 1 Ay
5 Talepler ve Revizyonlar OMU Bap Otomasyon Sistemi üzerinden online başvurulur. 1 Ay
6 Gelişme Raporları OMU Bap Otomasyon Sistemi üzerinden online sunulur. 1 Ay
7 Kesin Sonuç Raporları OMU Bap Otomasyon Sistemi üzerinden online sunulur. 1 Ay
BAP MALİ BİRİMİ
1 DOĞRUDAN TEMİN BAP Otomasyon Sisteminden Malzeme İstek Formu
 1. Harcama Onay Belgesi
 2. Piyasa FiyatAraştırması
 3. Teknik Yeterlilik ve Değerlendirme
 4. Satınalma
 5. Muayene ve kabul Komisyonu veya Hizmet Alım Tutanağı
 6. Taşınır Kayıt İşlemleri
 7. Ödeme Belgesi Düzenleme
45 gün
2 AVANS BAP Otomasyon Sisteminden Avans Talep Formu
 1. Mutemet Görevlendirme
 2. Harcama Onay Belgesi
 3. Muhasebe Avans Açma
 4. Satınalma
 5. Muayene ve kabul Komisyonu veya Hizmet Alım Tutanağı
 6. Taşınır Kayıt İşlemleri
 7. Ödeme Belgesi Düzenleme Avans Kapama
60 gün
3 YOLLUK

BAP Otomasyon Sisteminden Yolluk Talep Formu

  Harcama Onay Belgesi

İlgili Birim Yönetim Kurul Kararı

Rektör Yolluk Onayı

 1. Yurt İçi-Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
 2. Ödeme Belgesi Düzenleme

Seyehat Süresi

(+)15 gün

4 PERSONEL GİDERİ

Personel Çalıştırma Sözleşmesi

BAP Otomasyon Sisteminden Malzeme İstek Formu

 1. Harcama Onay Belgesi
 2. Aylık Çalışma Puan Tablosu
 3. Aylık Maaş Bordrosu
 4. E-Bildirge (SGK) Ön Onay
 5. Ödeme Belgesi Düzenleme
 6. SGK Kesintisi
 7. E-Bildirge (SGK) Onay
23 gün
5 İHALE

BAP Otomasyon Sisteminden Malzeme İstek Formu

 1. Teknik Şartname İnceleme
 2. Yaklaşık Maliyet Tespiti
 3. Harcama Onay Belgesi
 4. EKAP İhale Kayıt ve İhale tarih
 5. Resmi gazete İhale İlan
 6. İhale Komisyonu
 7. İhale Dökümanı Hazırlama
 8. Teklifleri Değerlendirme ve Pazarlık Daveti
Yaklaşık Maliyet Süresi

(+)

İlan Süresi

(+)

Malzeme Teslim Süresi

(+)

30 gün
DIŞ KAYNAK İDARİ BİRİMİ
1 Açılan Dış Kaynaklı Proje Hibe Çağrıları Omü Web Sayfası Ve E-Posta Yoluyla Akademik Personele Ve Araştırmacılara Duyurulması Sürekli
2 Dış Kaynaklı Projelerin Başvuru Ve Sözleşmesi Aşaması Başvuru Onayı Belgesi Sürekli
3 Desteklenmesine Onay Verilen Proje Adına Hesap Açılması Strateji Daire Başkanlığı'na Ebys Üzerinden Üst Yazı Sürekli
4 Dış Kaynaklı Projelerle İlgili Temsil Ve İlzam Yetkisi Araştırma İzni Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışma Sürekli
5 Dış Kaynaklı Projelerle İlgili İstatistiksel Veriler Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışma Sürekli
DIŞ KAYNAK MALİ BİRİMİ
1 TÜBİTAK,SANTEZ,TEY-DEP,AB projelerinin evrak takibi ve yazışmaları /burs ücreleri/avans istemleri/avans mahsubu/PTİ ödemeleri /malzeme alımları/Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi Ödeme ve Göndermelere ilişkin tesvik edici belgeler ile Muhasebeleştirme ve ödemesi yapılacak işlere ilişkin belgeler Ödemeye konu her harcama evrakı için ortalama 3 gün
YAYIN KOMİSYONU
1 Teklifler
 1. Yayın Öneri Formu
 2. Yayın Alt Komisyonu Kararı
 3. Eser
2 Değerlendirmeler OMU Bilimsel Hakem Yayın Değerlendirme Formu 3 Ay

(OMU Yayın Komisyonu ve Üniversite Yyayönetim Kurulu Karara bağlama Süreci)

3 Yayın İşleri
 1. OMU Yayın Sözleşmesi Formu
 2. OMU Yayın Devir Formu
15 Gün
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
İsim  : 
Ünvan  :  Proje Yönetimi Ofisi Başkanı
Adres  : 
Telefon  :  0 362 312 19 19
Faks  : 
E-Posta  : 
İkinci Müraacat Yeri  :  Rektörlük
İsim  : 
Ünvan  :  Rektör Yardımcısı
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 312 19 19
Faks  : 
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr