SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ (EN GEÇ)
(ÖYP)
1 YÖK'ten Ödenek İsteği Araş.Gör. Öğrenci Belgeleri ve Yabancı Dil Belgeleri ile Öğrenci Listesi YÖK'e Sunularak Ödenek Talep Edilir. 2-3 Ay
2 YÖK'ten Gelen Ödeneklerin Duyurulması Araş.Gör. Adına Gelen Ödenekler ÖYP Web Sayfasında Yayınlanır. 1 Gün
3 Yurt İçi veya Yurt Dışı Geçici Görevlendirme
 1. Araş.Gör. Talebi Üzerine Biriminden Gelen İstek Yazısı ve Yönetim Kurulu Kararı
 2. ÖYP Koorninatörü ve Arş. Gör.Kadrosunun Olduğu Birim Üst Amirinin Rektörlük Makamına "Geçici Görevlendirme Teklif Onayı"
 3. Geçici Görev Dönüşü, "Yolluk Bildirimi Beyannamesi"
 4. Konaklama (Varsa) Faturası
 5. Uçakla Yolculukta (Onayda Belirtilmiş Olması Şartıyla) Uçak Bileti (e-Bilet ve Fatura)
 6. Katılım Ücretini Gösteren Fatura veya Makbuz (Onayda Belirtilmiş Olması Şartıyla)
 7. Katılım Belgesi (Yetkililer Tarafından "Aslı Gibidir" Yapılmalı veya Islak İmzalı Olmalıdır).
3 Gün
4 Yıllık İzin
 1. İzin formu
 2. Evrakların Personel Dairesi Başkanlığına Ulaştırılması (EBYS üzerinden)
1 gün
5 Mazeret İzini (657/104-Ç)
 1. Mazeretini belirten dilekçe
 2. İzin formu
 3. Evrakların Rektör oluruna sunulması ve Personel Dairesi Başkanlığına Ulaştırılması (EBYS üzerinden)
3 gün
6 Satınalma
 1. ÖYP kapsamında görev yapan Araş. Gör. kadrolarının bulunduğu birimlerden gelen istek talepleri (talep edilen malzeme/hizmetin yaklaşık maliyeti belirlenerek)
 2. Bütçe ve Ödenek Kontrolü
 3. Tekliflerin Değerlendirilmesi
 4. Sipariş Verilmesi (Muayene Kabul İşlemleri Araş. Gör. kadrosunun olduğu birimce yapılır)
 5. Taşınır Fişinin Kesilmesi (gerekli durumlarda)
 6. Ödeme Emri Belgesinin Düzenlenmesi
 7. Evrakların Ödeme için Satrateji Geliştirme Daire Başkanlığına Sunulması
15 iş günü
7 Satın Alma Yoluyla Edinilen Taşınırların Giriş İşlemi
 1. Fatura
 2. Muayene Kabul Komisyon Tutanağı
 3. Piyasa Araştırma Tutanağı
 4. Teknik Şartname
 5. Harcama Talimatı
2 iş günü
8 Devir Yoluyla Taşınırların Çıkış İşlemi
 1. Taşınır İstek Formu.
 2. Taşınır İşlem Fişi.
2 iş günü
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  :  ÖYP Koordinatörlüğü
İsim  : 
Ünvan  :  ÖYP Koordinatörü
Adres  : 
Telefon  :  0 362 312 19 19 /1293
Faks  :  0362 457 60 90
E-Posta  :  oyp@omu.edu.tr
İkinci Müraacat Yeri  :  Rektörlük
İsim  : 
Ünvan  :  Rektör Yardımcısı
Adres  :  OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  :  0 362 312 19 19-7002
Faks  :  0362 457 60 90
E-Posta  :  iletisim@omu.edu.tr